Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 31. jaanuar 2007 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Pidulik istung – Rumeenia
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus
 7.Komisjonidesse nimetamine (esimeeste konverentsi ettepanek)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 12.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 13.Päevakord
 14.Tervitus
 15.Moratoorium surmanuhtluse suhtes (arutelu)
 16.Kliimamuutused (arutelu)
 17.Hääletused
  
17.1.Parlamendikomisjonidesse nimetamine (hääletus)
 18.Kliimamuutused (arutelu jätkamine)
 19.Uus "PNR" kokkulepe – SWIFT (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamine: Euroopa mõõde ülekaalulisuse, rasvumise ja krooniliste haiguste ennetamisel (arutelu)
 22.Kehavigastuste ja surmaga lõppenud õnnetusjuhtumite aegumistähtajad piiriülestes kohtuvaidlustes (arutelu)
 23.Noorte naiste ja tütarlaste diskrimineerimine hariduses (arutelu)
 24.ELi suhted Vaikse ookeani saartega – tugevdatud partnerluse strateegia (arutelu)
 25.EÜ ja Gaboni Vabariigi vaheline partnerlusleping kalandussektoris * (arutelu)
 26.Arengukoostööpoliitika jätkusuutlikkuse süvalaiendamine (arutelu)
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (132 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb)    
 
Protokoll (94 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) 1 lisa (239 kb) 
 
Protokoll (176 kb) Kohalolijate nimekiri (68 kb) 1 lisa (108 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika