Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 31 stycznia 2007 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Uroczyste posiedzenie - Rumunia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego
 7.Nominacje w komisjach parlamentarnych (propozycja Konferencji Przewodniczących)
 8.Składanie dokumentów
 9.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 10.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu
 11.Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)
 12.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)
 13.Porządek dzienny
 14.Oficjalne powitanie
 15.Moratorium na wykonanie kary śmierci (debata)
 16.Zmiany klimatyczne (debata)
 17.Głosowanie
  
17.1.Nominacje w komisjach parlamentarnych (głosowanie)
 18.Zmiany klimatyczne (ciąg dalszy debaty)
 19.Nowa umowa „PNR” - SWIFT (debata)
 20.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 21.Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym (debata)
 22.Okresy przedawnienia w odniesieniu do sporów transgranicznych związanych z uszkodzeniami ciała i wypadkami śmiertelnymi (debata)
 23.Dyskryminacja kobiet i dziewcząt w zakresie edukacji (debata)
 24.Stosunki UE z wyspami Pacyfiku: strategia na rzecz ściślejszego partnerstwa (debata)
 25.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską * (debata)
 26.Uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju w polityce współpracy na rzecz rozwoju (debata)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (130 kb) Lista obecności (62 kb)    
 
Protokół (140 kb) Lista obecności (23 kb) Załącznik 1 (188 kb) 
 
Protokół (175 kb) Lista obecności (68 kb) Załącznik 1 (121 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności