Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 31. januára 2007 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Slávnostná schôdza - Rumunsko
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity
 7.Nominácie do výborov (návrh konferencie predsedov)
 8.Predložené dokumenty
 9.Text zmlúv poskytnutých Radou
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Písomné vyhlásenia a otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 13.Program schôdze
 14.Oficiálne privítanie
 15.Moratórium na trest smrti (rozprava)
 16.Klimatické zmeny (rozprava)
 17.Hlasovanie
  
17.1.Nominácie do parlamentných výborov (hlasovanie)
 18.Klimatické zmeny (pokračovanie rozpravy)
 19.Nová dohoda „PNR“ - SWIFT (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Podpora zdravej životosprávy a telesnej aktivity: Európska dimenzia pre prevenciu nadváhy, obezity a chronických chorôb (rozprava)
 22.Premlčacia doba pre cezhraničné nároky na náhradu škody v prípadoch ujmy na zdraví a smrteľných úrazov (rozprava)
 23.Diskriminácia mladých žien a dievčat v oblasti vzdelávania (rozprava)
 24.Vzťahy EÚ s tichomorským ostrovmi - stratégia pre posilnené partnerstvo (rozprava)
 25.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Gabonskou republikou * (rozprava)
 26.Začleňovanie trvalej udržateľnosti do politík rozvojovej spolupráce (rozprava)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (131 kb) Prezenčná listina (62 kb)    
 
Zápisnica (94 kb) Prezenčná listina (23 kb) Príloha 1 (253 kb) 
 
Zápisnica (181 kb) Prezenčná listina (68 kb) Príloha 1 (109 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia