Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 31 januari 2007 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Högtidligt möte - Rumänien
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 7.Utnämningar till utskotten (talmanskonferensens förslag)
 8.Inkomna dokument
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 12.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)
 13.Föredragningslista
 14.Välkomsthälsning
 15.Moratorium för dödsstraff (debatt)
 16.Klimatförändring (debatt)
 17.Omröstning
  
17.1.Utnämningar i parlamentsutskotten (omröstning)
 18.Klimatförändring (fortsättning på debatten)
 19.Ny överenskommelse om "PNR" - SWIFT (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar (debatt)
 22.Preskriptionstider vid fall av kroppsskador och dödsolyckor vid gränsöverskridande tvister (debatt)
 23.Diskriminering av unga kvinnor och flickor när det gäller utbildning (debatt)
 24.EU:s förbindelser med öarna i Stillahavsområdet – en strategi för ett stärkt partnerskap (debatt)
 25.Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon om fiske * (debatt)
 26.Integrering av hållbarhetsperspektivet i politien för utvecklingssamarbete (debatt)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (136 kb) Närvarolista (62 kb)    
 
Protokoll (98 kb) Närvarolista (23 kb) Bilaga 1 (232 kb) 
 
Protokoll (180 kb) Närvarolista (68 kb) Bilaga 1 (107 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy