Index 
Jegyzőkönyv
PDF 183kWORD 100k
2007. január 31., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Ünnepélyes ülés - Románia
 3.Az elnökség nyilatkozata
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására
 7.Kinevezések a bizottságokba (az Elnökök Értekezletének javaslata)
 8.Dokumentumok benyújtása
 9.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 10.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további teendők
 11.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 12.Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)
 13.Napirend
 14.Köszöntés
 15.Moratórium a halálbüntetésre (vita)
 16.Éghajlatváltozás (vita)
 17.Szavazások órája
  
17.1.Parlamenti bizottsági kinevezések (szavazás)
 18.Éghajlatváltozás (a vita folytatása)
 19.Új "PNR" megállapodás - SWIFT (vita)
 20.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 21.Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése: európai dimenzió a túlsúlyosság, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzése érdekében (vita)
 22.Az elévülési határidők személyi sérülések és halálos balesetek esetében határokon átnyúló jogvitákban (vita)
 23.A fiatal nők és a lányok diszkriminációja az oktatás területén (vita)
 24.Az EU kapcsolatai a csendes-óceáni térség államaival: megerősített partnerségi stratégia (vita)
 25.Halászati partnerségi megállapodás az Európai Közösség és a Gaboni Köztársaság között * (vita)
 26.A fenntarthatóság általános érvényesítése a fejlesztési együttműködési politikákban (vita)
 27.A következő ülés napirendje
 28.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2006 - 2007

2007. január 31-i és február 1-jei ülések

BRÜSSZEL

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.00 órakor nyitják meg.


2. Ünnepélyes ülés - Románia

A Parlament 15.00 óra és 15.40 óra között Traian Basescu, Románia elnöke látogatásának alkalmából ünnepi ülést tart.


3. Az elnökség nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben a Parlament nevében elítéli Hrant Dink örmény újságíró 2007. január 19-én Törökországban történt meggyilkolását.

A Parlament egyperces csendet tart.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


5. A Parlament tagjai

Az illetékes osztrák hatóságok bejelentették Wolfgang Bulfon kinevezését Maria Berger helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2007.01.18.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében mandátumának megvizsgálásáig, illetve amíg mandátumának esetleges vitatása tárgyában határozat nem születik, Wolfgang Bulfon teljes joggal ülésezik a Parlamentben és annak szerveiben, azzal a feltétellel, hogy nyilatkozatot tesz, amely szerint nem tölt be az Európai Parlament képviselői megbízatásával összeegyeztethetetlen tisztséget.


6. Kérelem a parlamenti mentelmi jog fenntartására

Renato Brunetta 2007.01.31-i dátummal írásbeli kérelmet nyújtott be az elnökséghez, amelyben indítványozza, hogy a Parlament járjon közben az illetékes olasz hatóságoknál, parlamenti mentelmi jogának a Trento város bírósága előtt folyamatban lévő bírósági eljárás keretében történő fenntartása érdekében.

A kérelmet az Eljárási Szabályzat 6. cikke (3) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


7. Kinevezések a bizottságokba (az Elnökök Értekezletének javaslata)

Az elnök közli, hogy megkapta az Elnökök Értekezletének javaslatát a bizottságokba történő kinevezésekről, és azt a képviselők számára kiosztották.

A szavazásra ma 17.30 órakor kerül sor.


8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok

1.1) jelentések:

- * Jelentés az Európai Közösség és a Gaboni Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - PECH bizottság - Előadó: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

- Jelentés a fenntarthatóság szempontjának a fejlesztési együttműködési politikákban való érvényesítéséről (2006/2246(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

- *** Ajánlás az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának az elmozdult csomagokkal szemben utasvédelmet biztosító, a jármű eredeti felszereltségének részét nem képező elválasztó rendszereknek a jóváhagyásáról szóló rendelettervezetével kapcsolatos közösségi álláspontról szóló tanácsi határozati javaslatról (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - INTA bizottság - Előadó: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

- *** Ajánlás az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a gépjárművek vezetőinek menetirányú látóterére vonatkozó jóváhagyásáról szóló előírás-tervezetével kapcsolatos közösségi állásfoglalásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - INTA bizottság - Előadó: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

- Jelentés a vállalatok társadalmi felelősségéről: új partnerség (2006/2133(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Richard Howitt (A6-0471/2006)

- * Jelentés az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - ITRE bizottság - Előadó: Giles Chichester (A6-0470/2006)

- Jelentés az euro-mediterrán szabadkereskedelmi övezet kialakításáról (2006/2173(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Kader Arif (A6-0468/2006)

- Jelentés: Egy európai rádiófrekvencia-politika felé (2006/2212(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Fiona Hall (A6-0467/2006)

- ***I Jelentés a hulladékokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Caroline Jackson (A6-0466/2006)

- Jelentés az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység előmozdításáról; a túlsúly, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzésének európai dimenziójáról (2006/2231(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

- Jelentés a hulladékok újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégiáról (2006/2175(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Johannes Blokland (A6-0438/2006)

- ***I Jelentés a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló közösségi cselekvési program (Hercule II program) létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 804/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD)) - CONT bizottság - Előadó: Herbert Bösch (A6-0002/2007)


9. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

- Megállapodás az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről;

- Megállapodás az Európai Közösség és a Norvég Királyság között az Európai Közösség és a Norvég Királyság között létrejött, Norvégiának a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (KKEM) munkájában történő részvételéről szóló megállapodás szerinti norvégiai pénzügyi hozzájárulás összegének felülvizsgálatáról;

- Együttműködési megállapodás az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS).


10. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további teendők

A szeptemberi II. és októberi I. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közleményt kiosztották.


11. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A képviselők az alábbi dokumentumokat nyújtották be::

1) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke):

- Adriana Poli Bortone, a gyógyszerészek védelméről az európai piacon (0006/2007);

- Oldřich Vlasák, a közös történelmi eseményekkel kapcsolatos megközelítésről (0007/2007);

- Jo Leinen, Frédérique Ries, Erik Meijer és Bernat Joan i Marí, a Bahái vallás követőinek iráni üldöztetéséről (0008/2007);

- Jim Higgins, Dan Jørgensen, John Bowis és Linda McAvan, a transzzsírsavakról (0009/2007);

- Elmar Brok, Nicole Fontaine, Bronisław Geremek, Jo Leinen és Íñigo Méndez de Vigo, a külpolitikai, biztonsági és védelmi unióról (0010/2007);

- Michael Cashman, Sophia in 't Veld, Raül Romeva i Rueda, Alexander Stubb és John Bowis, a homofób zaklatás elleni küzdelemről (0011/2007);

- Graham Watson, Joseph Daul, Martin Schulz, Cristiana Muscardini és Daniel Cohn-Bendit, a halálbüntetésről: a kivégzésekre vonatkozó egyetemes moratórium érdekében a teljes eltörlés céljából (0012/2007).


12. Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2006 sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az Eljárási Szabályzat 116. cikkének (5) bekezdése értelmében tárgytalanok.


13. Napirend

Az ügyrendet megállapították (2007.01.17-i jegyzőkönyv 6. pont), és korrigendumot osztottak ki a napirendhez (PE 382.948/OJ/COR).

A napirendet megállapították.


ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

14. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti Jose Guadarrama urat, a mexikói szenátus „Európa” külügyi bizottságának elnökét, aki a hivatalos galérián foglalt helyet.


15. Moratórium a halálbüntetésre (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Moratórium a halálbüntetésre

Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Pasqualina Napoletano, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marco Pannella, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Koenraad Dillen, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Alessandro Battilocchio, független, Simon Coveney, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Sarah Ludford, Kyriacos Triantaphyllides, Jim Allister, Carlo Casini, Ignasi Guardans Cambó, Bogusław Sonik, Justas Vincas Paleckis, Genowefa Grabowska, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Günter Gloser és Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas és Mary Lou McDonald, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumról (B6-0032/2007)

- Martin Schulz, Pasqualina Napoletano és Elena Valenciano Martínez-Orozco, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumot támogató kezdeményezésről (B6-0033/2007)

- Marco Pannella és Marco Cappato, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumot támogató kezdeményezésről (B6-0034/2007)

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Antonio Tajani, Simon Coveney és Piia-Noora Kauppi, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumot támogató kezdeményezésről (B6-0035/2007)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Daniel Cohn-Bendit és Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésről (B6-0036/2007)

- Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli és Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumot támogató kezdeményezésről (B6-0037/2007)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.02.01-i jegyzőkönyv 7.8. pont .


16. Éghajlatváltozás (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Éghajlatváltozás

Stavros Dimas (a Bizottság tagja) és Sigmar Gabriel (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Peter Liese, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Guido Sacconi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Seán Ó Neachtain, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Mivel elérkezett a szavazások órája, a vitát e ponton félbeszakítják.

A vita a szavazások órája után folytatódik.


ELNÖKÖL: Hans-Gert POETTERING
elnök

Felszólal: Martin Schulz, aki szerint az ülést a szavazások órája előtt rövid időre fel kellene függeszteni annak érdekében, hogy a felszólalók nyugodt körülmények között beszélhessenek (az elnök ezt megígéri).

17. Szavazások órája

17.1. Parlamenti bizottsági kinevezések (szavazás)

Az Elnökök Értekezletének javaslata: Parlamenti bizottsági kinevezések

Az 1. és 2. módosítások elfogadhatatlanok.

A javaslatot elfogadják.

A nevezett kinevezések listáját a PPE-DE, PSE, ALDE és ITS képviselőcsoportok által tett alábbi módosításokkal együtt csatolják ezen jegyzőkönyvhöz:

INTA bizottság: Joseph Daul helyére Albert Jan Maat

CONT bizottság: Simon Busuttil törlése a rendes tagok listájáról

ENVI bizottság: Peter Liese helyére Pilar Ayuso

ITRE bizottság: Philip Dimitrov Dimitrov helyére Peter Liese

IMCO bizottság: Corina Creţu helyére Gabriela Creţu

REGI bizottság: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg helyére Andrzej Jan Szejna

TRAN bizottság: Lars Wohlin felvétele

AGRI bizottság: Albert Jan Maat helyére Joseph Daul

PECH bizottság: Giorgio Carollo helyére Avril Doyle, és Duarte Freitas felvétele

CULT bizottság: Marine Le Pen helyére Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

JURI bizottság: Andrzej Jan Szejna helyére Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

LIBE bizottság: Marian-Jean Marinescu helyére Károly Ferenc Szabó, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc helyére Marine Le Pen

FEMM bizottság: Zita Pleštinská felvétele

PETI bizottság: Gitte Seeberg helyére Richard Seeber, valamint Daniel Caspary, Paolo Costa és Marian Harkin felvétele


ELNÖKÖL: Pierre MOSCOVICI
alelnök

18. Éghajlatváltozás (a vita folytatása)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Éghajlatváltozás

Felszólal: Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Luca Romagnoli, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Sigmar Gabriel (a Tanács soros elnöke), Avril Doyle, Dorette Corbey, Chris Davies, Claude Turmes, Dimitrios Papadimoulis, Derek Roland Clark, Jana Bobošíková, Françoise Grossetête, Riitta Myller, Henrik Lax, Caroline Lucas, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Pilar Ayuso, Eluned Morgan, Péter Olajos, Andres Tarand, Ján Hudacký, Gyula Hegyi, Herbert Reul, Matthias Groote, Anders Wijkman, Proinsias De Rossa, Stavros Dimas (a Bizottság tagja) és Sigmar Gabriel.

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

Mivel a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok még nem állnak rendelkezésre, azok kihirdetésére egy későbbi időpontban kerül sor (2007.02.13-i jegyzőkönyv 13. pont ).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.02.14-i jegyzőkönyv 5.7. pont.


19. Új "PNR" megállapodás - SWIFT (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Új "PNR" megállapodás

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0131/2006) tesz fel: Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, és Jean-Marie Cavada, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A SWIFT (B6-0001/2007)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0132/2006) tesz fel: Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, és Jean-Marie Cavada, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: A SWIFT (B6-0002/2007)

Günter Gloser (a Tanács soros elnöke) és Franco Frattini (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Pervenche Berès és Jean-Marie Cavada kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Felszólal: Mihael Brejc, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martine Roure, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, és Kathalijne Maria Buitenweg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Wolf Klinz, Ryszard Czarnecki, Cem Özdemir, Alexander Radwan, Michael Cashman, Adina-Ioana Vălean, Piia-Noora Kauppi, Ulrich Stockmann, Alexander Alvaro, Frieda Brepoels, Sarah Ludford, Corien Wortmann-Kool, Hubert Pirker, Günter Gloser és Franco Frattini.

Mivel a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok még nem állnak rendelkezésre, azok kihirdetésére egy későbbi időpontban kerül sor (2007.02.13-i jegyzőkönyv 14. pont).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.02.14-i jegyzőkönyv 5.8. pont.

ELNÖKÖL: Adam BIELAN
alelnök


20. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az Eljárási Szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Zsolt László Becsey, Józef Pinior, Marco Pannella, Věra Flasarová, Dimitar Stoyanov, Jim Allister, Martin Dimitrov, Elizabeth Lynne, Bairbre de Brún, Jana Bobošíková, József Szájer, Yannick Vaugrenard, Ilda Figueiredo, Laima Liucija Andrikienė, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Marco Cappato, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marios Matsakis, Zita Pleštinská, Zbigniew Zaleski, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj és Czesław Adam Siekierski.


21. Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése: európai dimenzió a túlsúlyosság, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzése érdekében (vita)

Jelentés, amelynek tárgya "Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése: európai dimenzió a túlsúlyosság, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzése érdekében" (2006/2231(INI)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

Frédérique Ries előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Markos Kyprianou (a Bizottság tagja).

Felszólal: Anna Hedh (a FEMM bizottság véleményének előadója), Philip Bushill-Matthews, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Mojca Drčar Murko, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Andrzej Tomasz Zapałowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Hiltrud Breyer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bairbre de Brún, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hélène Goudin, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jean-Claude Martinez, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Renate Sommer, Anne Ferreira, Jan Tadeusz Masiel, Urszula Krupa, Pilar Ayuso, Zdzisław Zbigniew Podkański, Françoise Grossetête, Leopold Józef Rutowicz, Markos Kyprianou (a Bizottság tagja) és Frédérique Ries, személyes érintettség miatt, Jean-Claude Martinez felszólalását követően.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.02.01-i jegyzőkönyv 7.9. pont.


22. Az elévülési határidők személyi sérülések és halálos balesetek esetében határokon átnyúló jogvitákban (vita)

Jelentés a személyi sérülések és halálos balesetek esetében határokon átnyúló jogvitákban alkalmazandó elévülési határidőkről szóló, a Bizottságnak címzett ajánlásokról (2006/2014(INI)) - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0405/2006)

Diana Wallis előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Franco Frattini (a Bizottság alelnöke).

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök

Felszólal: Piia-Noora Kauppi, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Manuel Medina Ortega, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marek Aleksander Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Tadeusz Zwiefka, Andrzej Jan Szejna és Janusz Wojciechowski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.02.01-i jegyzőkönyv 7.10. pont.


23. A fiatal nők és a lányok diszkriminációja az oktatás területén (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a fiatal nők és a lányok diszkriminációja az oktatás területén (2006/2135(INI)) - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

Věra Flasarová előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ján Figeľ (a Bizottság tagja).

Felszólal: Edit Bauer, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Teresa Riera Madurell, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Zita Pleštinská.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.02.01-i jegyzőkönyv 7.11. pont.


24. Az EU kapcsolatai a csendes-óceáni térség államaival: megerősített partnerségi stratégia (vita)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió kapcsolatai a csendes-óceáni térség államaival - megerősített partnerségi stratégia (2006/2204(INI)) - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Nirj Deva (A6-0325/2006)

Nirj Deva előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ján Figeľ (a Bizottság tagja).

Felszólal: Rosa Miguélez Ramos, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Józef Pinior.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.02.01-i jegyzőkönyv 7.12. pont.


25. Halászati partnerségi megállapodás az Európai Közösség és a Gaboni Köztársaság között * (vita)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösség és a Gaboni Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Halászati Bizottság. Előadó: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

Felszólal: Ján Figeľ (a Bizottság tagja).

Stavros Arnaoutakis előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Carmen Fraga Estévez, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.02.01-i jegyzőkönyv 7.7. pont.


26. A fenntarthatóság általános érvényesítése a fejlesztési együttműködési politikákban (vita)

Jelentés, amelynek tárgya a fenntarthatóság általános érvényesítése a fejlesztési együttműködési politikákban (2006/2246(INI)) - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

Danutė Budreikaitė előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ján Figeľ (a Bizottság tagja).

Felszólal: Horst Posdorf, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Karin Scheele, a(z) PSE képviselőcsoport nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.02.01-i jegyzőkönyv 7.4. pont.


27. A következő ülés napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították ("Napirend" dokumentum PE 382.948/OJJE).


28. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.55 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat