Index 
Proces-verbal
PDF 180kWORD 103k
Miercuri, 31 ianuarie 2007 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Şedinţă solemnă - România
 3.Declaraţia Preşedinţiei
 4.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 5.Componenţa Parlamentului
 6.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare
 7.Numiri în comisii (propunerea Conferinţei preşedinţilor)
 8.Depunere de documente
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 10.Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 11.Declaraţii scrise şi întrebări orale (depunere)
 12.Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)
 13.Ordinea de zi
 14.Urări de bun venit
 15.Moratoriu privind pedeapsa cu moartea (dezbatere)
 16.Schimbările climatice (dezbatere)
 17.Votare
  
17.1.Numiri în comisiile parlamentare (vot)
 18.Schimbările climatice (continuarea dezbaterii)
 19.Noul acord „PNR” - SWIFT (dezbatere)
 20.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Promovarea unei alimentaţii sănătoase şi a activităţii fizice: o dimensiune europeană pentru prevenirea excesului de greutate, a obezităţii şi a bolilor cronice (dezbatere)
 22.Termenele de prescripţie aplicabile în cadrul litigiilor transfrontaliere cu privire la vătămările corporale şi accidentele mortale (dezbatere)
 23.Discriminarea tinerelor femei şi a fetelor în domeniul educaţiei (dezbatere)
 24.Relaţiile UE cu insulele din Pacific: Strategie pentru un parteneriat consolidat (dezbatere)
 25.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Gaboneză * (dezbatere)
 26.Integrarea durabilităţii în politicile de cooperare pentru dezvoltare (dezbatere)
 27.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 28.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 15.00.


2. Şedinţă solemnă - România

De la 15.00 la 15.40, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă cu ocazia vizitei domnului Traian Băsescu, Preşedintele României.


3. Declaraţia Preşedinţiei

Preşedintele a făcut o declaraţie în care a condamnat, în numele Parlamentului, asasinarea în Turcia, la 19 ianuarie 2007, a jurnalistului armean Hrant Dink.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.


4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


5. Componenţa Parlamentului

Autorităţile austriece competente au informat că Wolfgang Bulfon este desemnat în locul lui Maria Berger, ca deputat în Parlament, cu efect de la 18.01.2007.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Wolfgang Bulfon se bucură de exercitarea deplină a drepturilor în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia ca acesta să fi prezentat în prealabil declaraţia conform căreia nu exercită o funcţie incompatibilă cu exercitarea mandatului de deputat în Parlamentul European.


6. Cerere de apărare a imunităţii parlamentare

Renato Brunetta a transmis Preşedinţiei la 31.01.2007 o scrisoare solicitând intervenţia Parlamentului pe lângă autorităţile italiene competente pentru apărarea imunităţii sale parlamentare într-o procedură judiciară aflată în curs pe lângă tribunalul din Trento.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.


7. Numiri în comisii (propunerea Conferinţei preşedinţilor)

Preşedintele a comunicat că a primit propunerea Conferinţei preşedinţilor privind numirile în cadrul comisiilor, care a fost distribuită deputaţilor.

Votul va avea loc astăzi la ora 17.30.


8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente

1) de comisiile parlamentare:

1.1) rapoarte

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Gabon (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - PECH - : Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

- Raport privind integrarea durabilităţii în politicile de cooperare pentru dezvoltare (2006/2246(INI)) - DEVE - : Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind poziţia Comunităţii referitoare la proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind omologarea sistemelor de separare destinate protejării pasagerilor împotriva deplasării bagajelor, furnizate în afara echipamentelor de origine ale vehiculelor (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - INTA - : Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

- *** Recomandare privind propunerea de decizie a Consiliului referitoare la poziţia Comunităţii privind proiectul de regulament al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite referitor la omologarea vehiculelor cu motor cu privire la câmpul de vizibilitate înainte al conducătorului auto (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - INTA - : Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

- Raport privind responsabilitatea socială corporativă: un nou parteneriat (2006/2133(INI)) - EMPL - : Richard Howitt (A6-0471/2006)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Republica Coreea (COM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - ITRE - : Giles Chichester (A6-0470/2006)

- Raport privind construcţia zonei euro-mediteraneene de liber schimb (2006/2173(INI)) - INTA - : Kader Arif (A6-0468/2006)

- Raport privind o politică europeană în domeniul spectrului de frecvenţe radio (2006/2212(INI)) - ITRE - : Fiona Hall (A6-0467/2006)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile (COM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281(COD)) - ENVI - : Caroline Jackson (A6-0466/2006)

- Raport privind „Promovarea unei alimentaţii sănătoase şi a activităţii fizice: o dimensiune europeană pentru prevenirea excesului de greutate, a obezităţii şi a bolilor cronice” (2006/2231(INI)) - ENVI - : Frédérique Ries (A6-0450/2006)

- Raport referitor la o strategie tematică privind reciclarea deşeurilor (2006/2175(INI)) - ENVI - : Johannes Blokland (A6-0438/2006)

- ***I Raport privind propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare şi de extindere a Deciziei nr. 804/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 de stabilire a unui program de acţiune comunitară în vederea promovării unor acţiuni în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Comunităţii (programul Hercule II) (COM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD)) - CONT - : Herbert Bösch (A6-0002/2007)


9. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile: - Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Corée;

Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile: - Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège sur la révision du montant de la contribution financière de la Norvège prévue dans l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant la participation de la Norvège aux travaux de l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT);

Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile: - Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses États membres, et le Royaume du Maroc.


10. Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului

A fost distribuită comunicarea Comisiei privind cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune din septembrie II şi octombrie I.


11. Declaraţii scrise şi întrebări orale (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente::

1) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură):

- Adriana Poli Bortone, privind protecţia farmaciştilor în cadrul pieţei europene (0006/2007);

- Oldřich Vlasák, privind abordarea evenimentelor istorice comune (0007/2007);

- Jo Leinen, Frédérique Ries, Erik Meijer şi Bernat Joan i Marí, privind persecutarea adepţilor Baha'i din Iran (0008/2007);

- Jim Higgins, Dan Jørgensen, John Bowis şi Linda McAvan, privind acizii graşi trans (0009/2007);

- Elmar Brok, Nicole Fontaine, Bronisław Geremek, Jo Leinen şi Íñigo Méndez de Vigo, privind unirea politicii externe, de securitate şi apărare (0010/2007);

- Michael Cashman, Sophia in 't Veld, Raül Romeva i Rueda, Alexander Stubb şi John Bowis, privind combaterea hărţuirii homofobe (0011/2007);

- Graham Watson, Joseph Daul, Martin Schulz, Cristiana Muscardini şi Daniel Cohn-Bendit, privind pedeapsa cu moartea: pentru un moratoriu universal asupra execuţiilor în vederea abolirii totale (0012/2007).


12. Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Neîntrunind numărul necesar de semnături, declaraţiile scrise nr. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2006 au devenit caduce, în conformitate cu articolul 116 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.


13. Ordinea de zi

Ordinea lucrărilor a fost stabilită (punctul 6 al PV din 17.01.2007) şi a fost distribuit un corrigendum la ordinea de zi (PE 382.948/OJ/COR).

Ordinea de zi a fost astfel stabilită.


PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

14. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, i-a urat bun venit lui José Guadarrama, preşedintele Comisiei pentru relaţii externe „Europa” din Senatul mexican, care a luat loc în tribuna oficială.


15. Moratoriu privind pedeapsa cu moartea (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Moratoriu privind pedeapsa cu moartea

Günter Gloser (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

A intervenit José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE-DE.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Pasqualina Napoletano, în numele Grupului PSE, Marco Pannella, în numele Grupului ALDE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, Koenraad Dillen, în numele Grupului ITS, Alessandro Battilocchio, neafiliat, Simon Coveney, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Sarah Ludford, Kyriacos Triantaphyllides, Jim Allister, Carlo Casini, Ignasi Guardans Cambó, Bogusław Sonik, Justas Vincas Paleckis, Genowefa Grabowska, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Günter Gloser şi Benita Ferrero-Waldner.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas şi Mary Lou McDonald, în numele Grupului GUE/NGL , privind un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea (B6-0032/2007)

- Martin Schulz, Pasqualina Napoletano şi Elena Valenciano Martínez-Orozco, în numele Grupului PSE, privind iniţiativa pentru un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea (B6-0033/2007)

- Marco Pannella şi Marco Cappato, în numele Grupului ALDE, privind iniţiativa pentru un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea (B6-0034/2007)

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Antonio Tajani, Simon Coveney şi Piia-Noora Kauppi, în numele Grupului PPE-DE, privind iniţiativa pentru un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea (B6-0035/2007)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Daniel Cohn-Bendit şi Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, privind pedeapsa cu moartea (B6-0036/2007)

- Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli şi Eoin Ryan, în numele Grupului UEN, privind iniţiativa pentru un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea (B6-0037/2007)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.8 al PV din 01.02.2007.


16. Schimbările climatice (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Schimbările climatice

Stavros Dimas (membru al Comisiei) şi Sigmar Gabriel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Peter Liese, în numele Grupului PPE-DE, Guido Sacconi, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Seán Ó Neachtain, în numele Grupului UEN, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, şi Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL.

Întrucât era momentul votării, dezbaterea s-a întrerupt la acest punct.

Ea se va relua după votare.


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

A intervenit Martin Schulz privind necesitatea de a prevedea o suspendare de scurtă durată a şedinţei înainte de începerea votării, pentru a permite vorbitorilor să ia cuvântul în calm (Preşedintele a fost de acord).

17. Votare

17.1. Numiri în comisiile parlamentare (vot)

Propunere a Conferinţei preşedinţilor: Numiri în comisiile parlamentare

Amendamentele 1 şi 2 sunt inadmisibile.

Propunerea este adoptată.

Lista cuprinzând numirile respective, însoţită de următoarele modificări, aduse de Grupurile PPE-DE, PSE, ALDE şi ITS, este anexată la prezentul proces-verbal:

INTA: Albert Jan Maat în locul lui Joseph Daul

CONT: retragerea lui Simon Busuttil de pe lista membrilor titulari

ENVI: Pilar Ayuso în locul lui Peter Liese

ITRE: Peter Liese în locul lui Philip Dimitrov Dimitrov

IMCO: Gabriela Creţu în locul lui Corina Creţu

REGI: Andrzej Jan Szejna în locul lui Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

TRAN: adăugarea lui Lars Wohlin

AGRI: Joseph Daul în locul lui Albert Jan Maat

PECH: Avril Doyle în locul lui Giorgio Carollo şi adăugarea lui Duarte Freitas

CULT: Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc în locul lui Marine Le Pen

JURI: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg în locul lui Andrzej Jan Szejna

LIBE: Károly Ferenc Szabó în locul lui Marian-Jean Marinescu, Marine Le Pen în locul lui Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

FEMM: s-a adăugat Zita Pleštinská

PETI: Richard Seeber în locul lui Gitte Seeberg şi adăugarea lui Daniel Caspary, Paolo Costa şi Marian Harkin


PREZIDEAZĂ: Pierre MOSCOVICI
Vicepreşedinte

18. Schimbările climatice (continuarea dezbaterii)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Schimbările climatice

Au intervenit: Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Luca Romagnoli, în numele Grupului ITS, Sigmar Gabriel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Avril Doyle, Dorette Corbey, Chris Davies, Claude Turmes, Dimitrios Papadimoulis, Derek Roland Clark, Jana Bobošíková, Françoise Grossetête, Riitta Myller, Henrik Lax, Caroline Lucas, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Pilar Ayuso, Eluned Morgan, Péter Olajos, Andres Tarand, Ján Hudacký, Gyula Hegyi, Herbert Reul, Matthias Groote, Anders Wijkman, Proinsias De Rossa, Stavros Dimas (membru al Comisiei) şi Sigmar Gabriel.

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

Întrucât nu sunt încă disponibile, propunerile de rezoluţie depuse vor fi anunţate ulterior (punctul 13 al PV din 13.02.2007).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.7 al PV din 14.02.2007


19. Noul acord „PNR” - SWIFT (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Noul acord „PNR”

Întrebare orală (O-0131/2006) adresată de Pervenche Berès, în numele Comisiei ECON şi Jean-Marie Cavada, în numele Comisiei LIBE, pentru Comisie: (B6-0001/2007)

Întrebare orală (O-0132/2006) adresată de Pervenche Berès, în numele Comisiei ECON şi Jean-Marie Cavada, în numele Comisiei LIBE, pentru Consiliu: (B6-0002/2007)

Günter Gloser (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei ) au făcut declaraţiile.

Pervenche Berès şi Jean-Marie Cavada au dezvoltat întrebările orale.

Au intervenit: Mihael Brejc, în numele Grupului PPE-DE, Martine Roure, în numele Grupului PSE, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Mario Borghezio, în numele Grupului UEN, şi Kathalijne Maria Buitenweg, în numele Grupului Verts/ALE.

PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului GUE/NGL, Philip Claeys, în numele Grupului ITS, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Wolf Klinz, Ryszard Czarnecki, Cem Özdemir, Alexander Radwan, Michael Cashman, Adina-Ioana Vălean, Piia-Noora Kauppi, Ulrich Stockmann, Alexander Alvaro, Frieda Brepoels, Sarah Ludford, Corien Wortmann-Kool, Hubert Pirker, Günter Gloser şi Franco Frattini.

Întrucât nu sunt încă disponibile, propunerile de rezoluţie depuse vor fi anunţate ulterior (punctul 14 al PV din 13.02.2007).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.8 al PV din 14.02.2007

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte


20. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Zsolt László Becsey, Józef Pinior, Marco Pannella, Věra Flasarová, Dimitar Stoyanov, Jim Allister, Martin Dimitrov, Elizabeth Lynne, Bairbre de Brún, Jana Bobošíková, József Szájer, Yannick Vaugrenard, Ilda Figueiredo, Laima Liucija Andrikienė, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Marco Cappato, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marios Matsakis, Zita Pleštinská, Zbigniew Zaleski, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj şi Czesław Adam Siekierski.


21. Promovarea unei alimentaţii sănătoase şi a activităţii fizice: o dimensiune europeană pentru prevenirea excesului de greutate, a obezităţii şi a bolilor cronice (dezbatere)

Raport „Promovarea unei alimentaţii sănătoase şi a activităţii fizice: o dimensiune europeană pentru prevenirea excesului de greutate, a obezităţii şi a bolilor cronice“ (2006/2231(INI)) - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

Frédérique Ries şi-a prezentat raportul.

A intervenit Markos Kyprianou (membru al Comisiei).

Au intervenit: Anna Hedh (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Philip Bushill-Matthews, în numele Grupului PPE-DE, Linda McAvan, în numele Grupului PSE, Mojca Drčar Murko, în numele Grupului ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski, în numele Grupului UEN, Hiltrud Breyer, în numele Grupului Verts/ALE, Bairbre de Brún, în numele Grupului GUE/NGL, Hélène Goudin, în numele Grupului IND/DEM, Jean-Claude Martinez, în numele Grupului ITS, Renate Sommer, Anne Ferreira, Jan Tadeusz Masiel, Urszula Krupa, Pilar Ayuso, Zdzisław Zbigniew Podkański, Françoise Grossetête, Leopold Józef Rutowicz, Markos Kyprianou (membru al Comisiei) şi Frédérique Ries pentru o chestiune de ordin personal, ca urmare a intervenţiei lui Jean-Claude Martinez.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 01.02.2007.


22. Termenele de prescripţie aplicabile în cadrul litigiilor transfrontaliere cu privire la vătămările corporale şi accidentele mortale (dezbatere)

Raport conţinând recomandări adresate Comisiei privind termenele de prescripţie aplicabile în cadrul litigiilor transfrontaliere cu privire la vătămările corporale şi accidentele mortale (2006/2014(INI)) - Comisia pentru probleme juridice. Raportoare: Diana Wallis (A6-0405/2006)

Diana Wallis şi-a prezentat raportul.

A intervenit Franco Frattini (vicepreşedinte al Comisiei ).

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Piia-Noora Kauppi, în numele Grupului PPE-DE, Manuel Medina Ortega, în numele Grupului PSE, Marek Aleksander Czarnecki, în numele Grupului UEN, Tadeusz Zwiefka, Andrzej Jan Szejna şi Janusz Wojciechowski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 01.02.2007.


23. Discriminarea tinerelor femei şi a fetelor în domeniul educaţiei (dezbatere)

Raport privind discriminarea tinerelor femei şi a fetelor în domeniul educaţiei (2006/2135(INI)) - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe. Raportoare: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

Věra Flasarová şi-a prezentat raportul.

A intervenit Ján Figeľ (membru al Comisiei).

Au intervenit: Edit Bauer, în numele Grupului PPE-DE, Teresa Riera Madurell, în numele Grupului PSE, Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, Urszula Krupa, în numele Grupului IND/DEM, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Zita Pleštinská.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 01.02.2007.


24. Relaţiile UE cu insulele din Pacific: Strategie pentru un parteneriat consolidat (dezbatere)

Raport privind relaţiile UE cu insulele din Pacific - Strategie pentru un parteneriat consolidat (2006/2204(INI)) - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Nirj Deva (A6-0325/2006)

Nirj Deva şi-a prezentat raportul.

A intervenit Ján Figeľ (membru al Comisiei).

Au intervenit: Rosa Miguélez Ramos, în numele Grupului PSE, Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, şi Józef Pinior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.12 al PV din 01.02.2007.


25. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Gaboneză * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Gaboneză (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Comisia pentru pescuit. Raportor: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

A intervenit Ján Figeľ (membru al Comisiei).

Stavros Arnaoutakis şi-a prezentat raportul.

A intervenit Carmen Fraga Estévez, în numele Grupului PPE-DE.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 01.02.2007.


26. Integrarea durabilităţii în politicile de cooperare pentru dezvoltare (dezbatere)

Raport privind integrarea durabilităţii în politicile de cooperare pentru dezvoltare (2006/2246(INI)) - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

Danutė Budreikaitė şi-a prezentat raportul.

A intervenit Ján Figeľ (membru al Comisiei).

Au intervenit: Horst Posdorf, în numele Grupului PPE-DE, şi Karin Scheele, în numele Grupului PSE.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 01.02.2007.


27. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordine de zi” PE 382.948/OJJE).


28. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.55.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate