Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 1 февруари 2007 г. - Брюксел

2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията:

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 1883/78 относно определяне на общи правила за финансирането на интервенции от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“ (COM(2007)0012 - C6-0057/2007 - 2007/0005(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

BUDG

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Proposal for a Council Decision establishing the European Police Office (EUROPOL) (COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща:

AFCO

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 601/2004 of 22 March 2004 laying down certain control measures applicable to fishing activities in the area covered by the Convention on the conservation of Antarctic marine living resources and repealing Regulations (EEC) No 3943/90, (EC) No 66/98 and (EC) No 1721/1999 (COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща:

ENVI

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection (COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща:

ENVI, ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Government of the Russian Federation on co-operation in fisheries and the conservation of the living marine resources in the Baltic Sea (COM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Proposal for a Council Decision amending Decision 2004/585/EC establishing Regional Advisory Councils under the Common Fisheries Policy (COM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните статистики (COM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI, ECON, IMCO

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community (COM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща:

ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Проект на коригиращ бюджет №1 за 2007 г. - Раздел III – Комисия (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Initiative of the Republic of Austria with a view to adopting a Council Decision on the improvement of cooperation between the special intervention units of the Member States of the European Union in crisis situations (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

2) от парламентарните комисии:

- Доклад относно проекта на коригиращ бюджет № 1/2007 на Европейския съюз за 2007 г.: споразумение, сключено по време на тристранния диалог от 28 ноември 2006 г. - Структурни фондове, Европейски фонд за рибарство, Европейски инвестиционен фонд и Съвместен научно-изследователски център
- Раздел III – Комисия (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD)) - комисия BUDG - Докладчик: James Elles (A6-0010/2007)

3) от Помирителния комитет:

- Съвместен текст, одобрен от Помирителния комитет, за директива на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (03685/2006 - C6-0445/2006 - 2004/0175(COD))

Правна информация - Политика за поверителност