Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0128/2006

Внесени текстове :

O-0128/2006 (B6-0450/2006)

Разисквания :

PV 01/02/2007 - 4
CRE 01/02/2007 - 4

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 1 февруари 2007 г. - Брюксел

4. Споразумение за публичните търгове (СПТ) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

въпрос за устен отговор (O-0128/2006) от Daniel Varela Suanzes-Carpegna, от името на комисията INTA, към Комисията: Предоговаряне на Споразумението за публичните търгове (СПТ) (B6-0450/2006)

Daniel Varela Suanzes-Carpegna разви въпроса, изискващ устен отговор.

Charlie McCreevy (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE-DE, Erika Mann, от името на групата PSE, Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, Caroline Lucas, от името на групата Verts/ALE, Helmuth Markov, от името на групата GUE/NGL, и Graham Booth, от името на групата IND/DEM.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Georgios Papastamkos, David Martin, Syed Kamall, Margrietus van den Berg, Andreas Schwab, Stefano Zappalà и Charlie McCreevy

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато в 10.25 ч. в очакване на тържественото заседание.)

Правна информация - Политика за поверителност