Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0128/2006

Ingediende teksten :

O-0128/2006 (B6-0450/2006)

Debatten :

PV 01/02/2007 - 4
CRE 01/02/2007 - 4

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 1 februari 2007 - Brussel

4. Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) (debat)
CRE

Mondelinge vraag (O-0128/2006) van Daniel Varela Suanzes-Carpegna, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Heronderhandelingen over de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) (B6-0450/2006)

Daniel Varela Suanzes-Carpegna licht de mondelinge vraag toe.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy, namens de PPE-DE-Fractie, Erika Mann, namens de PSE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, en Graham Booth, namens de IND/DEM-Fractie.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papastamkos, David Martin, Syed Kamall, Margrietus van den Berg, Andreas Schwab, Stefano Zappalà en Charlie McCreevy

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 10.25 uur onderbroken.)

Juridische mededeling - Privacybeleid