Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0041(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0472/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0472/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0012

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες

7.2. Έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά το οπτικό πεδίο του οδηγού *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση της Κοινότητας όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά το οπτικό πεδίο του οδηγού μηχανοκίνητων οχημάτων (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0012)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου