Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2246(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0474/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0474/2006

Συζήτηση :

PV 31/01/2007 - 26
CRE 31/01/2007 - 26

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0014

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες

7.4. Ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας (2006/2246(INI)) - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0014)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου