Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 1. februar 2007 - Bruxelles

7.5. Forslag til ændringsbudget nr. 1/2007 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning om forslag til ændringsbudget nr. 1/2007 for regnskabsåret 2007
(tilpasning efter trilogaftale den 28. november 2006 - Strukturfondene, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fiskerifond - FFC) (2006/2303(BUD)) - Budgetudvalget. Ordfører: James Elles

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0015).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik