Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2502(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0032/2007

Debaty :

PV 31/01/2007 - 14
PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 14
CRE 31/01/2007 - 15

Głosowanie :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0018

Protokół
Czwartek, 1 lutego 2007 r. - Bruksela

7.8. Moratorium na wykonanie kary śmierci (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007, B6-0036/2007 i B6-0037/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0032/2007

(zastępujący B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007 i B6-0036/2007):

złożony przez następujących posłów:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney i Piia-Noora Kauppi w imieniu grupy EPP-DE

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano i Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy PSE

Marco Pannella i Marco Cappato w imieniu grupy ALDE

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit i Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas i Mary Lou McDonald w imieniu grupy GUE/NGL

Eoin Ryan i Roberta Angelilli (w wersji włoskiej wspólnego projektu rezolucji pominięto nazwiska tych dwóch posłów)

Przyjęto (P6_TA(2007)0018)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, wnosząc poprawkę ustną do ust. 2, którą uwzględniono;

- Marios Matsakis, wmosząc poprawkę ustną do punktu uzasadnienia H, którą uwzględniono.

(Wniosek w sprawie rezolucji B6-0037/2007 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności