Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2502(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0032/2007

Rozpravy :

PV 31/01/2007 - 14
PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 14
CRE 31/01/2007 - 15

Hlasovanie :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0018

Zápisnica
Štvrtok, 1. februára 2007 - Brusel

7.8. Moratórium na trest smrti (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007, B6-0036/2007 a B6-0037/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0032/2007

(nahrádzajúci B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007 a B6-0036/2007):

podaný týmito poslancami:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney a Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE

Marco Pannella a Marco Cappato za skupinu ALDE

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas a Mary Lou McDonald za skupinu GUE/NGL

Eoin Ryan a Roberta Angelilli (v talianskej verzii neboli uvedené mená týchto dvoch signatárov spoločného návrhu uznesenia).

Prijatý (P6_TA(2007)0018)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE podala ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 2, ktorý bol schválený;

- Marios Matsakis podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu H, ktorý bol schválený.

(Návrh uznesenia B6-0037/2007 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia