Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2502(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0032/2007

Debatter :

PV 31/01/2007 - 14
PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 14
CRE 31/01/2007 - 15

Omröstningar :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8

Antagna texter :

P6_TA(2007)0018

Protokoll
Torsdagen den 1 februari 2007 - Bryssel

7.8. Moratorium för dödsstraff (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007, B6-0036/2007 och B6-0037/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0032/2007

(ersätter B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007 och B6-0036/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney och Piia-Noora Kauppi för PPE-DE-gruppen

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen

Marco Pannella och Marco Cappato för ALDE-gruppen

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit och Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas och Mary Lou McDonald för GUE/NGL-gruppen

Eoin Ryan och Roberta Angelilli (i den italienska versionen av det gemensamma resolutionsförslaget hade namnen på dessa två undertecknare inte kommit med.)

Antogs (P6_TA(2007)0018)

Inlägg om omröstningen:

- Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 2; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

- Marios Matsakis lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl H; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

(Resolutionsförslag B6-0037/2007 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy