Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2014(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0405/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0405/2006

Συζήτηση :

PV 31/01/2007 - 22
CRE 31/01/2007 - 22

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0020

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες

7.10. Προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα (ψηφοφορία)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα (2006/2014(INI)) - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0405/2006)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0020)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου