Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Michel Rocard επισημαίνει ότι η ηλεκτρονική του συσκευή ψηφοφορίας δεν λειτούργησε κατά την ψηφοφορία επί της έκθεσης Danutė Budreikaitė - A6-0474/2006.

Ο Martin Schulz επισημαίνει ότι η ηλεκτρονική του συσκευή ψηφοφορίας δεν λειτούργησε κατά την τελική ψηφοφορία σχετικά με το Δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή (RC-B6-0032/2007).

Ο Konstantin Dimitrov γνωστοποιεί ότι, για λόγους τεχνικής φύσεως, δεν κατέστη δυνατόν να ψηφίσει στις δύο πρώτες ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου