Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 1 februari 2007 - Bryssel

9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Michel Rocard meddelade att hans omröstningsapparat inte fungerade vid omröstningen om betänkandet av Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006).

Martin Schulz meddelade att hans omröstningsapparat inte fungerade vid omröstningen om resolutionsförslaget om moratorium för dödsstraff (RC-B6-0032/2007).

Konstantin Dimitrov hade låtit meddela att han på grund av tekniska skäl inte hade kunnat delta i de två första omröstningarna med namnupprop.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy