Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 1 februari 2007 - Brussel

10. Aan een lid opgedragen missie

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Voorzitter in kennis gesteld van het besluit om Josep Borrell Fontelles te benoemen tot speciaal gezant van de fungerend voorzitter van de OVSE.

De Commissie juridische zaken heeft zich in haar vergadering van 29 en 30 januari 2007 overeenkomstig artikel 4, lid 5 van het Reglement over deze kwestie gebogen en is tot de conclusie gekomen dat deze functie strookt met de letter en de geest van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en er derhalve voor Josep Borrell Fontelles geen sprake is van een situatie van onverenigbaarheid, zodat hij zijn mandaat als parlementslid kan blijven uitoefenen.

Juridische mededeling - Privacybeleid