Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 1. februar 2007 - Bruxelles

12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 114)

AFET

- Forhandlingsmandat til en ny forbedret aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (2007/2015(INI))
(rådg.udv.: ITRE, INTA)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 31.01.2007)

Udvalgshenvisninger

REGI

- Fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet (KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))
henvist til: korr.udv.: TRAN
rådg.udv.: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, REGI.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik