Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 1 februari 2007 - Brussel

12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen(artikel 114 van het Reglement)

Commissie AFET

- Onderhandelingsmandaat voor een nieuw akkoord inzake intensievere samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Oekraïne anderzijds (2007/2015(INI))
(advies: ITRE, INTA)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 31.01.2007)

Aanwijzing commissies

Commissie REGI

- Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap (COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN
advies: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, REGI

Juridische mededeling - Privacybeleid