Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 1 februarie 2007 - Bruxelles

12. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 114 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Mandat de negociere privind un nou acord consolidat între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte (2007/2015(INI))
(aviz: ITRE, INTA)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 31.01.2007)

Sesizarea comisiilor

REGI

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Accomplishment of the internal market of Community postal services (COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))
retrimis fond: TRAN
aviz: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, REGI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate