Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 1 februari 2007 - Bryssel

15. Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 12.30.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy