Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 1. února 2007 - Brusel
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Statut evropské soukromé společnosti (rozprava)
 4.Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) (rozprava)
 5.Slavnostní zasedání - Bulharsko
 6.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 7.Hlasování
  
7.1.Ochrana cestujících před nezajištěnými zavazadly *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Schvalování motorových vozidel z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Korejskou republikou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Začlenění hlediska udržitelnosti do politik rozvojové spolupráce (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2007 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.6.Lidská práva Dalitů v Indii (hlasování)
  
7.7.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Gabonskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu * (hlasování)
  
7.8.Moratorium k trestu smrti (hlasování)
  
7.9.Podpora zdravé výživy a fyzické činnosti: evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických onemocnění (hlasování)
  
7.10.Promlčecí doba v případě újmy na zdraví a smrtelného úrazu v přeshraničních sporných věcech (hlasování)
  
7.11.Diskriminace mladých žen a dívek v oblasti vzdělání (hlasování)
  
7.12.Vztahy EU s tichomořskými ostrovy – strategie pro posílení partnerství (hlasování)
  
7.13.Statut evropské soukromé společnosti (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pověření poslance
 11.Členství ve výborech a delegacích
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 13.Předání textů přijatých během zasedání
 14.Termíny příštích zasedání
 15.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (141 kb) Prezenční listina (61 kb)       
 
Zápis (101 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (244 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (279 kb) 
 
Zápis (183 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (152 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (206 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí