Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 1 februari 2007 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Statuut van de Europese besloten vennootschap (debat)
 4.Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) (debat)
 5.Plechtige vergadering - Bulgarije
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 7.Stemmingen
  
7.1.Bescherming van inzittenden tegen de verplaatsing van bagage *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Goedkeuring van motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren van de bestuurder betreft *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Overeenkomst EG/Korea voor wetenschappelijke en technologische samenwerking * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Mainstreaming van duurzaamheid in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2007 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Mensenrechten van Dalits (kastelozen) in India (stemming)
  
7.7.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Gabon * (stemming)
  
7.8.Moratorium op de doodstraf (stemming)
  
7.9.Bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten (stemming)
  
7.10.Verjaringstermijnen voor grensoverschrijdende geschillen met betrekking tot persoonlijk letsel en dodelijke ongevallen (stemming)
  
7.11.Discriminatie van vrouwen en meisjes in het onderwijs (stemming)
  
7.12.Betrekkingen tussen de EU en de eilanden in de Stille Oceaan - strategie voor versterkt partnerschap (stemming)
  
7.13.Statuut van de Europese besloten vennootschap (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Aan een lid opgedragen missie
 11.Samenstelling commissies en delegaties
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 14.Rooster van de volgende vergaderingen
 15.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (141 kb) Presentielijst (61 kb)       
 
Notulen (107 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (278 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (414 kb) 
 
Notulen (186 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (138 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (205 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid