Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 1. februára 2007 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Štatút európskej súkromnej spoločnosti (rozprava)
 4.Dohoda o verejnom obstarávaní (DVO) (rozprava)
 5.Slávnostná schôdza - Bulharsko
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 7.Hlasovanie
  
7.1.Ochrana cestujúcich proti nezabezpečenej batožine *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Homologizácia motorových vozidiel, pokiaľ ide o výhľad vodiča motorového vozidla dopredu *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi ES a Kórejskou republikou * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Začleňovanie trvalej udržateľnosti do politík rozvojovej spolupráce (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2007 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Ľudské práva Dalitov v Indii (hlasovanie)
  
7.7.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Gabonskou republikou * (hlasovanie)
  
7.8.Moratórium na trest smrti (hlasovanie)
  
7.9.Podpora zdravej životosprávy a telesnej aktivity: Európska dimenzia pre prevenciu nadváhy, obezity a chronických chorôb (hlasovanie)
  
7.10.Premlčacia doba pre cezhraničné nároky na náhradu škody v prípadoch ujmy na zdraví a smrteľných úrazov (hlasovanie)
  
7.11.Diskriminácia mladých žien a dievčat v oblasti vzdelávania (hlasovanie)
  
7.12.Vzťahy EÚ s tichomorským ostrovmi - stratégia pre posilnené partnerstvo (hlasovanie)
  
7.13.Štatút európskej súkromnej spoločnosti (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Poverenie poslanca
 11.Zloženie výborov a delegácií
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 14.Termín nasledujúcej schôdze
 15.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (139 kb) Prezenčná listina (61 kb)       
 
Zápisnica (101 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovania (227 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (414 kb) 
 
Zápisnica (184 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (152 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (205 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia