Index 
Jegyzőkönyv
PDF 187kWORD 109k
2007. február 1., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Az európai magántársaság statútuma (vita)
 4.A kormányzati közbeszerzési megállapodás (vita)
 5.Ünnepélyes ülés - Bulgária
 6.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 7.Szavazások órája
  
7.1.Utasvédelem az elmozdult csomagokkal szemben *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.2.A gépjárműveknek a gépjárművezető menetirányú látótere tekintetében történő jóváhagyása *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.3.Az EK és Dél-Korea közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.4.A fenntarthatóság általános érvényesítése a fejlesztési együttműködési politikákban (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.5.1/2007 sz. költségvetésmódosítás (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
7.6.A dalitok emberi jogai Indiában (szavazás)
  
7.7.Halászati partnerségi megállapodás az Európai Közösség és a Gaboni Köztársaság között * (szavazás)
  
7.8.Moratórium a halálbüntetésre (szavazás)
  
7.9.Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése: európai dimenzió a túlsúlyosság, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzése érdekében (szavazás)
  
7.10.Az elévülési határidők személyi sérülések és halálos balesetek esetében határokon átnyúló jogvitákban (szavazás)
  
7.11.A fiatal nők és a lányok diszkriminációja az oktatás területén (szavazás)
  
7.12.Az EU kapcsolatai a csendes-óceáni térség államaival: megerősített partnerségi stratégia (szavazás)
  
7.13.Az európai magántársaság statútuma (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok
 10.Egy képviselő megbízatása
 11.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 12.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok
 13.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 14.A következő ülések időpontjai
 15.Az ülés elnapolása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat: a Tanács rendelete az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1883/78/EGK rendelet módosításáról (COM(2007)0012 - C6-0057/2007 - 2007/0005(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

AGRI

véleménynyilvánításra felkért :

BUDG

- Javaslat: a Tanács határozata az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) létrehozásáról (COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

LIBE

véleménynyilvánításra felkért :

AFCO

- Javaslat : a Tanács rendelete az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések megállapításáról, valamint a 3943/90/EGK, a 66/98/EK és az 1721/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. március 22-i 601/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

PECH

véleménynyilvánításra felkért :

ENVI

- Javaslat a Tanács irányelve az európai létfontosságú infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről (COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

LIBE

véleménynyilvánításra felkért :

ENVI, ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Javaslat: A Tanács rendelete az Európai Közösség és az Orosz Föderáció kormánya közötti, a halászati együttműködésről és a balti-tengeri élő erőforrások védelméről szóló megállapodás megkötéséről (COM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

PECH

véleménynyilvánításra felkért :

ENVI

- Javaslat: a Tanács határozata a közös halászati politika alapján történő regionális tanácsadó testületek felállításáról szóló 2004/585/EK határozat módosításáról (COM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

PECH

véleménynyilvánításra felkért :

BUDG

- Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az energiastatisztikáról (COM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

ITRE

véleménynyilvánításra felkért :

ENVI, ECON, IMCO

- Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról (COM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

ENVI

véleménynyilvánításra felkért :

ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Tervezet 1. költségvetés-módosítás a 2007-os pénzügyi évre - III. Szakasz – Bizottság (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

BUDG

- Az Osztrák Köztársaság kezdeményezése tanácsi határozat elfogadása érdekében az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti, válsághelyzetekben történő együttműködés javításáról (15437/2006 - C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

A következő bizottságokhoz utalva:

illetékes :

LIBE

2) a parlamenti bizottságok:

- Jelentés az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó, 1/2007. számú költségvetés-módosítási tervezetéről: a 2006. november 28-i háromoldalú egyeztetés eredményeképpen létrejött megállapodás - Strukturális Alapok, Európai Halászati Alap, Európai Beruházási Alap és Közös Kutatóközpont - III. szakasz – Bizottság (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: James Elles (A6-0010/2007)

3) az egyeztetőbizottság:

- Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet: az Európai Parlament és a Tanács irányelve az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (03685/2006 - C6-0445/2006 - 2004/0175(COD))


3. Az európai magántársaság statútuma (vita)

Jelentés, amely ajánlásokat tartalmaz a Bizottság részére az európai magántársaság statútumához (2006/2013(INI)) - Jogi Bizottság. Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

Klaus-Heiner Lehne előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Felszólal: Andreas Schwab, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Manuel Medina Ortega, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sharon Bowles, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marek Aleksander Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Ashley Mote, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Małgorzata Handzlik, Andrzej Jan Szejna, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Achille Occhetto és Charlie McCreevy.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.02.01-i jegyzőkönyv 7.13. pont.


4. A kormányzati közbeszerzési megállapodás (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdést (O-0128/2006) tesz fel: Daniel Varela Suanzes-Carpegna, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Kormányzati Közbeszerzési Megállapodás (GPA) újratárgyalása. (B6-0450/2006)

Daniel Varela Suanzes-Carpegna kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Jean-Pierre Audy, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Erika Mann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Caroline Lucas, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmuth Markov, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Graham Booth, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Georgios Papastamkos, David Martin, Syed Kamall, Margrietus van den Berg, Andreas Schwab, Stefano Zappalà és Charlie McCreevy

A vitát berekesztik.

(Az ülést 10.25 órakor az ünnepi ülés kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL: Hans-Gert POETTERING
elnök

5. Ünnepélyes ülés - Bulgária

A Parlament 11.05 és 11.40 között ünnepélyes ülésre ül össze Georgui Părvanov, a Bolgár Köztársaság elnöke látogatásának alkalmával ünnepélyes ülésre ül össze.


6. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.

°
° ° °

Felszólal: Bruno Gollnisch, aki a bizottságok elnökségi tagjainak megválasztási eljárásával szemben emel szót, és úgy véli, hogy a képviselőcsoportok közötti megállapodást a képviselőcsoportja hátrányára megsértették (az elnök tudomásul veszi a panaszát).


7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


7.1. Utasvédelem az elmozdult csomagokkal szemben *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának az elmozdult csomagokkal szemben utasvédelmet biztosító, az eredeti járműfelszereltségnek részét nem képező elválasztó rendszereknek a jóváhagyásáról szóló rendelettervezetével kapcsolatos közösségi álláspontról (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0011)

A Parlament hozzájárulását adja.


7.2. A gépjárműveknek a gépjárművezető menetirányú látótere tekintetében történő jóváhagyása *** (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a gépjárművek vezetőinek menetirányú látóterére vonatkozó jóváhagyásáról szóló előírás-tervezetével kapcsolatos közösségi állásfoglalásról (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0012)

A Parlament hozzájárulását adja.


7.3. Az EK és Dél-Korea közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről (COM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Giles Chichester (A6-0470/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0013)


7.4. A fenntarthatóság általános érvényesítése a fejlesztési együttműködési politikákban (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a fenntarthatóság általános érvényesítése a fejlesztési együttműködési politikákban (2006/2246(INI)) - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0014)


7.5. 1/2007 sz. költségvetésmódosítás (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés: 1/2007. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2007-es pénzügyi év általános költségvetéséhez (módosítások a 2006. november 28-i háromoldalú tárgyalásoknak megfelelően - Strukturális alapok - Halászati és fejlesztési alapok - KKK) (2006/2303(BUD)) - Költségvetési Bizottság. Előadó: James Elles

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0015)


7.6. A dalitok emberi jogai Indiában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0021/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadottnak nyilvánítva (az Eljárási Szabályzat 90. cikkének (4) bekezdése) (P6_TA(2007)0016)

Felszólal: Hartmut Nassauer, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, aki az Eljárási Szabályzat 168. cikkének (2) bekezdése értelmében kéri a bizottsághoz való visszautalást, valamint, erről a kérelemről, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Daniel Cohn-Bendit, Nirj Deva, Neena Gill, a Dél-Ázsiával és a Dél-ázsiai Regionális Együttmûködési Szövetséggel (SAARC) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnöke, és Luisa Morgantini.

Az elnök azt feleli, hogy az Eljárási Szabályzat 90. cikkének (4) bekezdését – amelyet fel is olvas – tiszteletben kell tartani, és ennélfogva nem adhat helyt ennek a kérelemnek.


7.7. Halászati partnerségi megállapodás az Európai Közösség és a Gaboni Köztársaság között * (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács rendeletére az Európai Közösség és a Gaboni Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Halászati Bizottság. Előadó: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0017)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0017)


7.8. Moratórium a halálbüntetésre (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007, B6-0036/2007 és B6-0037/2007

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0032/2007

(amely a B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007 és B6-0036/2007 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney és Piia-Noora Kauppi, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano és Elena Valenciano Martínez-Orozco, a(z) PSE képviselőcsoport nevében

Marco Pannella és Marco Cappato, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit és Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas és Mary Lou McDonald, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eoin Ryan és Roberta Angelilli (a közös állásfoglalás olasz nyelvű változatából az utóbbi két aláíró nevét kifelejtették.)

Elfogadva (P6_TA(2007)0018)

Felszólalások a szavazásról:

- Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki szóbeli módosító javaslatot tesz a (2) bekezdéshez, amit elfogadnak;

- Marios Matsakis, aki szóbeli módosító javaslatot tesz a H preambulumbekezdéshez, amit elfogadnak;

(A B6-0037/2007 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.9. Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése: európai dimenzió a túlsúlyosság, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzése érdekében (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése: európai dimenzió a túlsúlyosság, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzése érdekében" (2006/2231(INI)) - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0019)

Felszólalások a szavazásról:

- Philip Bushill-Matthews jelzi, hogy Antonios Trakatellis az 1. módosítás társszerzője volt.


7.10. Az elévülési határidők személyi sérülések és halálos balesetek esetében határokon átnyúló jogvitákban (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a személyi sérülések és halálos balesetek esetében határokon átnyúló jogvitákban alkalmazandó elévülési határidőkről szóló Bizottságnak címzett ajánlások (2006/2014(INI)) - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0405/2006)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0020)


7.11. A fiatal nők és a lányok diszkriminációja az oktatás területén (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya a fiatal nők és a lányok diszkriminációja az oktatás területén (2006/2135(INI)) - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0021)

Felszólalások a szavazásról:

- Zbigniew Zaleski, aki szóbeli módosító javaslatot tesz a G preambulumbekezdéshez, amit elfogadnak;

- Věra Flasarová (előadó) ezen szóbeli módosító javaslat tartalmáról.


7.12. Az EU kapcsolatai a csendes-óceáni térség államaival: megerősített partnerségi stratégia (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya az Európai Unió kapcsolatai a csendes-óceáni térség államaival - megerősített partnerségi stratégia (2006/2204(INI)) - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Nirj Deva (A6-0325/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont )

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0022)


7.13. Az európai magántársaság statútuma (szavazás)

Jelentés, amelynek tárgya ajánlások a Bizottság részére az európai magántársaság statútumához (2006/2013(INI)) - Jogi Bizottság. Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0023).


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az Eljárási Szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Stavros Arnaoutakis-jelentés - A6-0477/2006: Josu Ortuondo Larrea

Moratórium a halálbüntetésre (RC-B6-0032/2007): Frank Vanhecke

A dalitok emberi jogai Indiában (B6-0021/2007): Charles Tannock

Věra Flasarová-jelentés - A6-0416/2006: Nina Škottová

Frédérique Ries-jelentés - A6-0450/2006: Christofer Fjellner


9. Szavazatok helyesbítései és szavazási szándékok

A szavazatok helyesbítései és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazatok helyesbítéseinek és a szavazási szándékoknak a listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Michel Rocard jelzi, hogy a Danutė Budreikaitė-jelentésről (A6-0474/2006) folytatott szavazás pillanatában a szavazógépe nem működött.

Martin Schulz jelzi, hogy a Moratórium a halálbüntetésre (RC-B6-0032/2007) témájában folytatott zárószavazás pillanatában a szavazógépe nem működött.

Konstantin Dinitrov közli, hogy technikai okok miatt az első két név szerinti szavazáson nem tudott részt venni.


10. Egy képviselő megbízatása

A spanyol külügyminiszter tájékoztatta a Parlamentet azon döntéséről, hogy Josep Borrell Fontelles urat az OSCE soros elnökének különleges küldöttjének nevezi ki.

Az Eljárási Szabályzat 4. cikkének (5) bekezdése szerint felkért Jogi Bizottság a 2007. január 29-i és 30-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy ez a megbízatás megfelel az Európai Parlament képviselőinek általános és közvetlen választójog alapján történő megválasztására vonatkozó okirat betűjének és szellemének, következésképpen Josep Borrell Fontelles nem áll összeférhetetlenségi helyzetben, és továbbra is gyakorolhatja képviselői mandátumát.


11. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a PSE képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezéseket:

A Dél-Ázsiával és a Dél-ázsiai Regionális Együttmûködési Szövetséggel (SAARC) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Wolfgang Bulfon

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Karin Jöns

Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán és EU-Üzbegisztán parlamenti együttmüködési bizottságokba delegált és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Karin Jöns helyére Katrin Saks


12. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről(az Eljárási Szabályzat 114. cikke)

AFET bizottság

Megbízás tárgyalások folytatására egy új, megerősített megállapodásra vonatkozóan egyfelől az Európai Közösség és annak tagállamai, másfelől Ukrajna között (2007/2015(INI))
(véleménynyilvánításra felkért: ITRE, INTA)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2007.01.31)

A bizottságok felkérése

REGI bizottság

- A közösségi postai szolgáltatások belső piacának megvalósítása (COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))
A következő bizottságokhoz utalva: illetékes: TRAN
véleménynyilvánításra felkért: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, REGI


13. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az Eljárási Szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


14. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2007.02.12 - 2007.02.15.


15. Az ülés elnapolása

Az Európai Parlament ülését elnapolták.

Az ülést 12.30 órakor berekesztik.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Patriciello, Patrie, Peillon, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat