Indiċi 
Minuti
PDF 189kWORD 106k
Il-Ħamis, 1 ta' Frar 2007 - Brussell
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.L-istatut ta' kumpanija privata Ewropea (dibattitu)
 4.Ftehima dwar l-Akkwisti Pubbliċi (FAP) (dibattitu)
 5.Seduta formali - Bulgarija
 6.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Protezzjoni tal-passiġġiera minn bagalji spustjati *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.Approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-kamp viżiv 'il quddiem tas-sewwieq tal-vettura bil-mutur *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.3.Ftehima KE/Korea dwar il-koperazzjoni xjentifika u teknoloġika * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.4.Integrazzjoni tas-sostenibilità fil-politiki ta' koperazzjoni għall-iżvilupp (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.5.Abbozz tal-baġit li jemenda Nru 1/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.6.Drittijiet tal-bniedem tad-Daliti fl-Indja (votazzjoni)
  
7.7.Ftehima ta’ Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Gabon * (votazzjoni)
  
7.8.Moratorju fuq il-piena tal-mewt (votazzjoni)
  
7.9.Il-promozzjoni ta' dieta tajba għas-saħħa u l-attivita fiżika: dimensjoni Ewropea għall-prevenzjoni ta' piż żejjed, obesità u mard kroniku (votazzjoni)
  
7.10.Il-Perjodi ta' preskrizzjoni applikabbli fil-qafas ta' litigazzjoni transkonfinali f'każijiet ta' korrimenti u inċidenti fatali (votazzjoni)
  
7.11.Diskriminazzjoni kontra n-nisa u t-tfajliet fil-qasam ta' l-edukazzjoni (votazzjoni)
  
7.12.Relazzjonijiet ta' l-UE mal-Gżejjer tal-Paċifiku - Strateġija għal sħubija msaħħa (votazzjoni)
  
7.13.L-istatut ta' kumpanija privata Ewropea (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 10.Missjoni fdata lil deputat
 11.Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet
 12.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 13.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta
 14.Dati għas-seduti li jmiss
 15.Aġġornament tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Diana WALLIS
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section (COM(2007)0012 - C6-0057/2007 - 2007/0005(CNS))

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

BUDG

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa Proposal for a Council Decision establishing the European Police Office (EUROPOL) (COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFCO

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Marittimi Ħajjin ta' l-Antartiku u jirrevoka r-Regolamenti (KEE) Nru 3943/90, (KE) Nru 66/98 u (KE) Nru 1721/1999 (COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni u l-għażla ta' l-Infrastrutturi Kritiċi Ewropej u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għal titjib tal-ħarsien tagħhom (COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

ENVI, ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa dwar il-kooperazzjoni fis-sajd u l-konservazzjoni tar-riżorsi ħajjin tal-Baħar Baltiku (COM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2004/585/KE li tistabbilixxi l-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali taħt il-Politika Komuni dwar is-Sajd (COM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi dwar l-enerġija (COM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI, ECON, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fi ħdan l-iskema għall-iskambju ta’ kwoti ta' l-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra ġewwa l-Komunità (COM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru. 1 għas-sena finanzjarja 2007 - Taqsima III – Kummissjoni (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Inizjattiva tar-Repubblika ta' l-Awstrija bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-titjib tal-koperazzjoni bejn l-unitajiet ta' intervent speċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea f'sitwazzjonijiet ta' kriżi (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

2) mill-kumitati parlamentari:

- Rapport dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 1/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007: ftehima riżultat tat-trilogu tat-28 ta' Novembru 2006 - Fondi Strutturali, Fond Ewropew għas-Sajd, Fond Ewropew għall-Investiment u ċ-Ċentru Konġunt ta' Riċerka - Taqsima III – Kummissjoni (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: James Elles (A6-0010/2007)

3) mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni:

- Abbozz konġunt approvat mill-Kumitat tal-Konċiljazzjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi infrastruttura għall-informazzjoni ġeografika fil-Komunità (INSPIRE) (03685/2006 - C6-0445/2006 - 2004/0175(COD))


3. L-istatut ta' kumpanija privata Ewropea (dibattitu)

Rapport bir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-istatut ta' kumpanija privata Ewropea (2006/2013(INI)) - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

Klaus-Heiner Lehne ippreżenta r-rapport.

Tkellem Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Andreas Schwab f'isem il-grupp PPE-DE, Manuel Medina Ortega f'isem il-grupp PSE, Sharon Bowles f'isem il-grupp ALDE, Marek Aleksander Czarnecki f'isem il-grupp UEN, Godfrey Bloom f'isem il-grupp IND/DEM, Ashley Mote f'isem il-grupp ITS, Małgorzata Handzlik, Andrzej Jan Szejna, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Achille Occhetto u Charlie McCreevy.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.13 tal- Minuti ta' 01.02.2007 .


4. Ftehima dwar l-Akkwisti Pubbliċi (FAP) (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0128/2006) mressqa minnDaniel Varela Suanzes-Carpegna, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Innegozjar mill-ġdid tal-Ftehima dwar l-Akkwisti Pubbliċi (FAP) (B6-0450/2006)

Daniel Varela Suanzes-Carpegna għamel il-mistoqsija orali.

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Jean-Pierre Audy f'isem il-grupp PPE-DE, Erika Mann f'isem il-grupp PSE, Ryszard Czarnecki f'isem il-grupp UEN, Caroline Lucas f'isem il-grupp Verts/ALE, Helmuth Markov f'isem il-grupp GUE/NGL, u Graham Booth f'isem il-grupp IND/DEM.

IPPRESIEDA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

Tkellmu: Georgios Papastamkos, David Martin, Syed Kamall, Margrietus van den Berg, Andreas Schwab, Stefano Zappalà u Charlie McCreevy

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma bdiet is-seduta formali: 10.25 )


IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

5. Seduta formali - Bulgarija

Mill-11.05 sal-11.40, il-Parlament iltaqa' għal seduta formali fl-okkażjoni taż-żjara ta' Georgui Părvanov, President tar-Repubblika tal-Bulgarija.


6. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

°
° ° °

Tkellem Bruno Gollnisch li qam kontra l-proċedura ta' l-elezzjoni tal-membri tal-bureaux tal-kumitati u li jqis li l-ftehima bejn il-gruppi politiċi nkisret għad-dannu tal-grupp tiegħu. (Il-President ħa nota ta' din ir-rimarka).


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.


7.1. Protezzjoni tal-passiġġiera minn bagalji spustjati *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni tal-Komunità rigward l-abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-approvazzjoni ta' sistemi ta' separazzjoni maħsuba sabiex iħarsu lill-passiġġiera minn bagalji spustjati forniti bħala tagħmir mhux oriġinali mal-vetturi (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0011)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


7.2. Approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-kamp viżiv 'il quddiem tas-sewwieq tal-vettura bil-mutur *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni tal-Komunità rigward l-abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa dwar l-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-kamp viżiv 'il quddiem tas-sewwieq tal-vettura (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0012)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


7.3. Ftehima KE/Korea dwar il-koperazzjoni xjentifika u teknoloġika * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehima dwar il-koperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Korea (COM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Giles Chichester (A6-0470/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0013)


7.4. Integrazzjoni tas-sostenibilità fil-politiki ta' koperazzjoni għall-iżvilupp (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-integrazzjoni tas-sostenibilità fil-linji politiċi ta' koperazzjoni għall-iżvilupp (2006/2246(INI)) - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0014)


7.5. Abbozz tal-baġit li jemenda Nru 1/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz tal-baġit li jemenda Nru 1/2007 għall-baġit ġenerali għas-sena finanzjarja 2007
(Ftehim tat-trijalogu tat-28 ta' Novembru 2006 - Fondi strutturali - Fondi Ewropej għas-sajd u l-investiment - CCR) (2006/2303(BUD)) - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: James Elles

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0015)


7.6. Drittijiet tal-bniedem tad-Daliti fl-Indja (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0021/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Meqjusa adottata (Artikolu 90 (4) tar-regoli ta' proċedura) (P6_TA(2007)0016)

Tkellmu: Hartmut Nassauer f'isem il-grupp PPE-DE, li skond l-Artikolu 168 (2) tar-regoli ta' proċedura talab li jintbagħat lura lill-Kumitat, u, dwar din it-talba, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Daniel Cohn-Bendit, Nirj Deva, Neena Gill, president tad- Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi ta' l-Ażja t'Isfel u l-Assoċjazzjoni ta' l-Ażjat t'Isfel għall-Koperazzjoni Reġjonali (SAARC), u Luisa Morgantini.

Il-President wieġeb li l-Artikolu 90 (4) tar-regoli ta' proċedura, li minnu kkwota, għandu jiġi rispettat u li għalhekk ma setax jilqa' t-talba.


7.7. Ftehima ta’ Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Gabon * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehima ta’ Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Gabon (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0017)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0017)


7.8. Moratorju fuq il-piena tal-mewt (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007, B6-0036/2007 u B6-0037/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0032/2007

(flokB6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007 u B6-0036/2007):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney u Piia-Noora Kauppi f'isem il-grupp PPE-DE

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano u Elena Valenciano Martínez-Orozco f'isem il-grupp PSE

Marco Pannella u Marco Cappato f'isem il-grupp ALDE

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit u Monica Frassoni f'isem il-grupp Verts/ALE

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas u Mary Lou McDonald f'isem il-grupp GUE/NGL

Eoin Ryan u Roberta Angelilli (fil-verżjoni Taljana tal-mozzjoni għal-riżoluzzjoni l-ismijiet ta' dawn iż-żewġ firmatarji kienu tħallew barra.)

Adottata (P6_TA(2007)0018)

Tkellmu:

- Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, ippreżentat emenda orali għall-paragrafu 2, li ntlaqgħet;

- Marios Matsakis ippreżenta emenda orali għall-premessa H, li ntlaqgħet.

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0037/2007 waqgħet.)


7.9. Il-promozzjoni ta' dieta tajba għas-saħħa u l-attivita fiżika: dimensjoni Ewropea għall-prevenzjoni ta' piż żejjed, obesità u mard kroniku (votazzjoni)

Rapport "Il-promozzjoni ta' dieta tajba għas-saħħa u l-attivita fiżika: dimensjoni Ewropea għall-prevenzjoni ta' piż żejjed, obesità u mard kroniku" (2006/2231(INI)) - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0019)

Tkellmu:

- Philip Bushill-Matthews irrimarka li Antonios Trakatellis kien awtur konġunt ta' l-emenda 1.


7.10. Il-Perjodi ta' preskrizzjoni applikabbli fil-qafas ta' litigazzjoni transkonfinali f'każijiet ta' korrimenti u inċidenti fatali (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-perijodi ta' preskrizzjoni applikabbli fil-qafas tal-litigazzjoni transkonfinali f'każijiet ta' korrimenti u inċidenti fatali (2006/2014(INI)) - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0405/2006)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0020)


7.11. Diskriminazzjoni kontra n-nisa u t-tfajliet fil-qasam ta' l-edukazzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar id-diskriminazzjoni kontra n-nisa u t-tfajliet fil-qasam ta' l-edukazzjoni (2006/2135(INI)) - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0021)

Tkellmu:

- Zbigniew Zaleski ippreżenta emenda orali għall-premessa G, li ntlaqgħet;

- Věra Flasarová (rapporteur) dwar il-kontenut ta' din l-emenda orali.


7.12. Relazzjonijiet ta' l-UE mal-Gżejjer tal-Paċifiku - Strateġija għal sħubija msaħħa (votazzjoni)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet ta' l-UE mal-Gżejjer tal-Paċifiku - Strateġija għal sħubija msaħħa (2006/2204(INI)) - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Nirj Deva (A6-0325/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0022)


7.13. L-istatut ta' kumpanija privata Ewropea (votazzjoni)

Rapport bir-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-istatut ta' kumpanija privata Ewropea (2006/2013(INI)) - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13 )

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0023).


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Stavros Arnaoutakis - A6-0477/2006: Josu Ortuondo Larrea

Moratorju fuq il-piena tal-mewt (RC-B6-0032/2007): Frank Vanhecke

Drittijiet tal-bniedem tad-Daliti fl-Indja (B6-0021/2007): Charles Tannock

Rapport Věra Flasarová - A6-0416/2006: Nina Škottová

Rapport Frédérique Ries - A6-0450/2006: Christofer Fjellner


9. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Michel Rocard irrimarka li, waqt il-mument tal-votazzjoni dwar ir-Rapport Danutė Budreikaitė - A6-0474/2006 l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx.

Martin Schulz irrimarka li, waqt il-mument tal-votazzjoni dwar il-Moratorju fuq il-piena tal-mewt (RC-B6-0032/2007) l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx.

Konstantin Dimitrov għarraf li, minħabba raġunijiet ta' natura teknika, ma setax jivvota waqt l-ewwel żewġ votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet.


10. Missjoni fdata lil deputat

Il-Ministru Spanjol għall-Affarijiet Barranin informa lill-Parlament Ewropew dwar id-deċiżjoni li jaħtar lil Josep Borrell Fontelles bħala rappreżentant speċjali tal-President fil-Kariga ta' l-OSCE.

Il-Kumitat għall-Ġustizzja ġie kkonsultat skond l-artikolu 4(2) tar-regoli ta' proċedura u waqt il-laqgħa tiegħu tad-29 u t-30 ta' Jannar 2007 wasal għall-konklużjoni li din il-missjoni hija konformi mal-kelma u l-ispirtu ta' l-Att dwar l-elezzjoni tar-rappreżentanti fil-Parlament Ewropew b'votazzjoni universali u li b'konsegwenza, Josep Borrell Fontelles mhux f'sitwazzjoni ta' inkompatitibilità u jistà jkompli jwettaq il-mandat parlamentari tiegħu.


11. Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp PSE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi ta' l-Ażja t'Isfel u l-Assoċjazzjoni ta' l-Ażja t'Isfel għall-Koperazzjoni Reġjonali (SAARC): Wolfgang Bulfon

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Istati Uniti: Karin Jöns

Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari għall-Koperazzjoni UE-Kazakhstan, UE-Kirghizistan u UE-Użbekistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Taġikistan, it-Turkmenistan, u l-Mongolja: Katrin Saks jieħu post Karin Jöns


12. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva(Artikolu 114 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Mandat ta' negozjar fir-rigward ta' ftehima msaħħa ġdida bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Ukrajna minn naħa l-oħra (2007/2015(INI))
(opinjoni: ITRE, INTA)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 31.01.2007)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat REGI

- Temma tas-suq intern tas-servizzi tal-posta tal-Komunità (COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))
irreferut responsabbli: TRAN
opinjoni: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, REGI


13. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skond l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


14. Dati għas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 12.02.2007 sa 15.02.2007.


15. Aġġornament tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.30.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Patriciello, Patrie, Peillon, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza