Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2175(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0438/2006

Keskustelut :

PV 12/02/2007 - 14
CRE 12/02/2007 - 14

Äänestykset :

PV 13/02/2007 - 4.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0030

Pöytäkirja
Maanantai 12. helmikuuta 2007 - Strasbourg

14. Jätedirektiivi ***I - Jätteiden kierrätystä koskeva teemakohtainen strategia (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä [KOM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Caroline Jackson (A6-0466/2006)

Mietintö: Jätteiden kierrätystä koskeva teemakohtainen strategia [2006/2175(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Johannes Blokland (A6-0438/2006)

Stavros Dimas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Caroline Jackson esitteli laatimansa mietinnön (A6-0466/2006).

Johannes Blokland esitteli laatimansa mietinnön (A6-0438/2006).

Puheenvuorot: Cristina Gutiérrez-Cortines (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Frieda Brepoels PPE-DE-ryhmän puolesta, Guido Sacconi PSE-ryhmän puolesta, Mojca Drčar Murko ALDE-ryhmän puolesta, Liam Aylward UEN-ryhmän puolesta, Jill Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta, Kathy Sinnott IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Avril Doyle, Anne Ferreira, Holger Krahmer, Wiesław Stefan Kuc, Marie Anne Isler Béguin, Dimitrios Papadimoulis, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Edite Estrela ja Marios Matsakis.

Puhetta johti
varapuhemies Pierre MOSCOVICI

Puheenvuorot: Leopold Józef Rutowicz, Hiltrud Breyer, Kartika Tamara Liotard, Johannes Blokland, Jim Allister, Françoise Grossetête, Dorette Corbey, Marian Harkin, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jacky Henin, Thomas Wise, Eija-Riitta Korhola, Riitta Myller, Šarūnas Birutis, Umberto Guidoni, Péter Olajos, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Dan Jørgensen, Horst Schnellhardt, Justas Vincas Paleckis, Ambroise Guellec, Marie-Noëlle Lienemann, Thomas Ulmer, Nikolaos Sifunakis, András Gyürk, Adam Gierek, Zsolt László Becsey, Joseph Muscat, Richard Seeber, Proinsias De Rossa ja Stavros Dimas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2007, kohta 4.6 ja istunnon pöytäkirja 13.2.2007, kohta 4.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö