Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 februari 2007 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.10 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

7. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy