Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0040/2007

Разисквания :

PV 13/02/2007 - 8
CRE 13/02/2007 - 8

Гласувания :

PV 14/02/2007 - 5.9
CRE 14/02/2007 - 5.9
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 13 февруари 2007 г. - Страсбург

8. Подготовка за Европейския съвет (8-9 март 2007 г.) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за Европейския съвет (8-9 март 2007 г.)

Günter Gloser (действащ председател на Съвета) и Margot Wallström (заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Marianne Thyssen, от името на групата PPE-DE, Robert Goebbels, от името на групата PSE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Cristiana Muscardini, от името на групата UEN, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NG, Nigel Farage, от името на групата IND/DEM, Andreas Mölzer, от името на групата ITS, Jana Bobošíková, независим член на ЕП, и Klaus-Heiner Lehne.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Hannes Swoboda, Alexander Lambsdorff, Guntars Krasts, Pierre Jonckheer, Ilda Figueiredo, Patrick Louis, Carl Lang, Sergej Kozlík, Gunnar Hökmark, Stephen Hughes, Margarita Starkevičiūtė, Konrad Szymański, Bernat Joan i Marí, Georgios Karatzaferis, Othmar Karas, Udo Bullmann, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jerzy Buzek, Inés Ayala Sender, Elizabeth Lynne, Alexander Stubb, Enrique Barón Crespo, Danutė Budreikaitė, Malcolm Harbour, Bernard Poignant, Markus Ferber, Gary Titley, Margie Sudre, Edite Estrela, Cristobal Montoro Romero, Andrzej Jan Szejna, José Albino Silva Peneda, Christa Prets, Günter Gloser и Margot Wallström.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Bruno Gollnisch, Petre Popeangă и Carl Lang, от името на групата ITS, относно подготовката на Европейския съвет, който ще се проведе на 8 и 9 март (B6-0040/2007);

Rebecca Harms и Pierre Jonckheer, от името на групата Verts/ALE, относно приноса към заседанието на Съвета, което ще се проведе през пролетта на 2007 г., във връзка с Лисабонската стратегия (B6-0043/2007);

- Guntars Krasts, от името на групата UEN, относно приноса към заседанието на Съвета, което ще се проведе през пролетта на 2007 г., във връзка с Лисабонската стратегия (B6-0044/2007);

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo и Helmuth Markov, от името на групата GUE/NGL, относно приноса към заседанието на Съвета, което ще се проведе през пролетта на 2007 г., във връзка с Лисабонската стратегия (B6-0046/2007);

- Klaus-Heiner Lehne, от името на групата PPE-DE, Stephen Hughes и Robert Goebbels, от името на групата PSE, и Alexander Lambsdorff, от името на групата ALDE, относно приноса към заседанието на Съвета, което ще се проведе през пролетта на 2007 г., във връзка с Лисабонската стратегия (B6-0048/2007).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 14.02.2007 г.

(Заседанието, прекъснато в 17.20 ч. , в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 17.35 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност