Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0040/2007

Debatter :

PV 13/02/2007 - 8
CRE 13/02/2007 - 8

Omröstningar :

PV 14/02/2007 - 5.9
CRE 14/02/2007 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 13 februari 2007 - Strasbourg

8. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (8-9 mars 2007) (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådets möte (8-9 mars 2007)

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Margot Wallström (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Marianne Thyssen för PPE-DE-gruppen, Robert Goebbels för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för IND/DEM-gruppen, Andreas Mölzer för ITS-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, och Klaus-Heiner Lehne.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Hannes Swoboda, Alexander Lambsdorff, Guntars Krasts, Pierre Jonckheer, Ilda Figueiredo, Patrick Louis, Carl Lang, Sergej Kozlík, Gunnar Hökmark, Stephen Hughes, Margarita Starkevičiūtė, Konrad Szymański, Bernat Joan i Marí, Georgios Karatzaferis, Othmar Karas, Udo Bullmann, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jerzy Buzek, Inés Ayala Sender, Elizabeth Lynne, Alexander Stubb, Enrique Barón Crespo, Danutė Budreikaitė, Malcolm Harbour, Bernard Poignant, Markus Ferber, Gary Titley, Margie Sudre, Edite Estrela, Cristobal Montoro Romero, Andrzej Jan Szejna, José Albino Silva Peneda, Christa Prets, Günter Gloser och Margot Wallström.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Bruno Gollnisch, Petre Popeangă och Carl Lang för ITS-gruppen, om förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars 2007 (B6-0040/2007),

- Rebecca Harms och Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen, inför Europeiska rådets vårmöte 2007 angående Lissabonstrategin (B6-0043/2007),

- Guntars Krasts för UEN-gruppen, inför Europeiska rådets vårmöte 2007 angående Lissabonstrategin (B6-0044/2007),

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo och Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen, inför Europeiska rådets vårmöte 2007 angående Lissabonstrategin (B6-0046/2007),

- Klaus-Heiner Lehne för PPE-DE-gruppen, Stephen Hughes och Robert Goebbels för PSE-gruppen, samt Alexander Lambsdorff för ALDE-gruppen, om bidraget till Europeiska rådets vårmöte 2007 angående Lissabonstrategin (B6-0048/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 14.02.2007.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.20, i avvaktan på frågestunden, och återupptogs kl. 17.35.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy