Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 13. februar 2007 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Tiltrædelsestale af Europa-Parlamentets formand
 4.Afstemningstid
  4.1.Ophævelse af direktiv om sortering af råtræ ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  4.2.Ophævelse af direktiv om offentlige bygge- og anlægskontrakter ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  4.3.Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser (Hercule II-programmet) ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  4.4.Gennemførelsesbestemmelser vedrørende finansforordningen * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  4.5.Infrastruktur for geografisk information (Inspire) ***III (afstemning)
  4.6.Rammedirektivet om affald ***I (afstemning)
  4.7.Temastrategi for genanvendelse af affald (afstemning)
  4.8.Kvindernes rolle i Tyrkiet (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Lissabon-strategien (Det Europæiske Råd den 8.-9. marts 2007) (forhandling)
 9.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 10.Meddelelse fra formanden
 11.Den fælles markedsordning for vin (forhandling)
 12.Den fælles landbrugspolitiks støtteordninger * (forhandling)
 13.En europæisk frekvenspolitik (forhandling)
 14.Klimaændringer (annonce de propositions de résolution déposées)
 15.PNR, SWIFT (annonce de propositions de résolution déposées)
 16.Dagsorden for næste møde
 17.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (145 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)       
 
Protokol (106 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) Afstemningsresultater (425 kb) Afstemning ved navneopråb (1591 kb) 
 
Protokol (194 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb) Afstemningsresultater (157 kb) Afstemning ved navneopråb (496 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik