Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 13. helmikuuta 2007 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Euroopan parlamentin puhemiehen virkaanastujaispuhe
 4.Äänestykset
  
4.1.Raakapuun luokitusta koskevan direktiivin 68/89/ETY kumoaminen ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.2.Julkisia rakennusurakoita koskevan direktiivin 71/304/ETY kumoaminen ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.3.Yhteisön tukiohjelma yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi (Herkules II -ohjelma) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.4.Varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen muuttaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
4.5.Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) ***III (äänestys)
  
4.6.Jätedirektiivi ***I (äänestys)
  
4.7.Jätteiden kierrätystä koskeva teemakohtainen strategia (äänestys)
  
4.8.Naisten asema Turkin yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja poliittisessa elämässä (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Lissabonin strategia (Eurooppa-neuvosto 8. ja 9. maaliskuuta 2007) (keskustelu)
 9.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 10.Puhemiehen ilmoitus
 11.Viinin yhteisen markkinajärjestelyn uudistaminen (keskustelu)
 12.YMP:n suorien tukien vapaaehtoinen mukauttaminen * (keskustelu)
 13.Kohti eurooppalaista radiotaajuuspolitiikkaa (keskustelu)
 14.Ilmastonmuutos (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 15.SWIFT-järjestelmä ja matkustajarekisteritiedot (PNR) (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (149 kb) Läsnäololista (65 kb)       
 
Pöytäkirja (109 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (419 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1593 kb) 
 
Pöytäkirja (191 kb) Läsnäololista (65 kb) Äänestysten tulokset (152 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (496 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö