Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2007. gada 13. februāris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)
 3.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja runa, stājoties amatā
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Direktīvas 68/89/EEK attiecībā uz neapstrādāto kokmateriālu klasifikāciju atcelšana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
4.2.Direktīvas 71/304/EKK par valsts [būvdarbu] pasūtījumu līgumiem atcelšana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
4.3.Kopienas rīcības programma, lai veicinātu darbības Kopienas finansiālo interešu aizsardzības jomā ("Hercule II" programma) ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
4.4.Finanšu regulas īstenošanas kārtības grozīšana * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
4.5.Telpiskās informācijas infrastruktūra Eiropas Kopienā (INSPIRE) ***III (balsošana)
  
4.6.Pamatdirektīvas par atkritumiem pārskatīšana ***I (balsošana)
  
4.7.Tematiskā stratēģija atkritumu pārstrādei (balsošana)
  
4.8.Sieviešu loma Turcijas sabiedriskajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Lisabonas stratēģija (Eiropadomes 2007. g. 8. un 9. marta sanāksme) (debates)
 9.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 10.Priekšsēdētāja paziņojums
 11.Vīna tirgus kopīgās organizācijas reforma (debates)
 12.Tiešo maksājumu brīvprātīgā modulācija saskaņā ar KLP * (debates)
 13.ES politika attiecībā uz radiofrekvenču spektru (debates)
 14.Klimata pārmaiņas (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 15.PNR, SWIFT (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)
 16.Nākamās sēdes darba kārtība
 17.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (149 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb)       
 
Protokols (108 kb) Apmeklējumu reģistrs (23 kb) Balsojumu rezultāti (451 kb) Balsojumi pēc saraksta (1604 kb) 
 
Protokols (197 kb) Apmeklējumu reģistrs (66 kb) Balsojumu rezultāti (164 kb) Balsojumi pēc saraksta (497 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika