Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 13 lutego 2007 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Przemówienie inauguracyjne Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
 4.Głosowanie
  4.1.Uchylenie dyrektywy 68/89/EWG w sprawie klasyfikacji drewna nieobrobionego ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.2.Uchylenie dyrektywy 71/304/EWG dotyczącej zamówień publicznych na roboty budowlane ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.3.Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program „Herkules II”) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.4.Zasady wykonania rozporządzenia finansowego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  4.5.Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) ***III (głosowanie)
  4.6.Odpady ***I (głosowanie)
  4.7.Strategia tematyczna w sprawie recyklingu odpadów (głosowanie)
  4.8.Rola kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym w Turcji (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Strategia lizbońska (Rada Europejska 8-9 marca 2007 r.) (debata)
 9.Tura pytań (pytania do Komisji)
 10.Komunikat Przewodniczącego
 11.Reforma wspólnej organizacji rynku wina (debata)
 12.Dobrowolna modulacja dopłat bezpośrednich w ramach WPR * (debata)
 13.Widmo radiowe (debata)
 14.Zmiany klimatyczne (złożone projekty rezolucji)
 15.PNR, SWIFT (złożone projekty rezolucji)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (145 kb) Lista obecności (65 kb)       
 
Protokół (109 kb) Lista obecności (23 kb) Wyniki głosowania (434 kb) Głosowanie imienne (1596 kb) 
 
Protokół (205 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (173 kb) Głosowanie imienne (496 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności