Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 13. februára 2007 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 3.lnauguračný prejav predsedu Európskeho parlamentu
 4.Hlasovanie
  4.1.Zrušenie smernice 68/89/EHS týkajúcej sa klasifikácie surového dreva ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.2.Zrušenie smernice 71/304/EHS o verejnom obstarávaní prác ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.3.Akčný program Spoločenstva na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Spoločenstva (program Hercule II) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.4.Pravidlá na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  4.5.Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) ***III (hlasovanie)
  4.6.Revízia rámcovej smernice o odpade ***I (hlasovanie)
  4.7.Tematická stratégia recyklovania odpadu (hlasovanie)
  4.8.Úloha žien v spoločenskom, hospodárskom a politickom živote v Turecku (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Lisabonská stratégia (Európska rada 8. a 9. marca 2007) (rozprava)
 9.Hodina otázok (pre Komisiu)
 10.Oznámenie predsedníctva
 11.Reforma spoločnej organizácie trhu s vínom (rozprava)
 12.Dobrovoľná modulácia priamych platieb v rámci SPP * (rozprava)
 13.Smerom k európskej politike rádiového spektra (rozprava)
 14.Klimatické zmeny (predložené návrhy uznesení)
 15.PNR, SWIFT (predložené návrhy uznesení)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň
 17.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (145 kb) Prezenčná listina (65 kb)       
 
Zápisnica (106 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovaní (518 kb) Hlasovania podľa mien (1613 kb) 
 
Zápisnica (196 kb) Prezenčná listina (66 kb) Výsledky hlasovaní (172 kb) Hlasovania podľa mien (497 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia