Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 13 februari 2007 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 3.Öppningsanförande av Europaparlamentets talman
 4.Omröstning
  
4.1.Sortering av rundvirke ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.Bygg- och anläggningskontrakt ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.3.Gemenskapsprogram för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Herkules II-programmet) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.4.Ändring av genomförandebestämmelserna för budgetförordningen * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.5.Infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (INSPIRE) ***III (omröstning)
  
4.6.Avfall ***I (omröstning)
  
4.7.En temainriktad strategi för materialåtervinning av avfall (omröstning)
  
4.8.Kvinnor i Turkiet (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (8-9 mars 2007) (debatt)
 9.Frågestund (frågor till kommissionen)
 10.Meddelande från talmannen
 11.Reformering av den gemensamma organisationen av marknaden för vin (debatt)
 12.Frivillig modulering av direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitken * (debatt)
 13.Mot en europeisk radiospektrumpolitik (debatt)
 14.Klimatförändringar (framlagda resolutionsförslag)
 15.PNR, SWIFT (framlagda resolutionsförslag)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (150 kb) Närvarolista (65 kb)       
 
Protokoll (108 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (421 kb) Omröstningar med namnupprop (1591 kb) 
 
Protokoll (194 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (150 kb) Omröstningar med namnupprop (496 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy