Kazalo 
Zapisnik
PDF 191kWORD 105k
Torek, 13. februar 2007 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 3.Otvoritveni nagovor predsednika Evropskega parlamenta
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Razveljavitev Direktive Sveta 68/89/EGS o klasifikaciji neobdelanega lesa ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.2.Razveljavitev Direktive Sveta 71/304/EGS o javnih naročilih za gradnje ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.3.Delovni program Skupnosti za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti (program Herkul II) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.4.Sprememba pravil za izvajanje Finančne uredbe * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.5.Infrastruktura za prostorske informacije v Skupnosti (INSPIRE) ***III (glasovanje)
  
4.6.Revizija Okvirne direktive o odpadkih ***I (glasovanje)
  
4.7.Recikliranje odpadkov (glasovanje)
  
4.8.Vloga žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju v Turčiji (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Priprave na Evropski svet (8. in 9. marec 2007) (razprava)
 9.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 10.Sporočilo predsednika
 11.Skupna ureditev trga za vino (razprava)
 12.Prostovoljne prilagoditve neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike * (razprava)
 13.Proti evropski politiki o radijskem spektru (razprava)
 14.Podnebne spremembe (vloženi predlogi resolucij)
 15.PNR, SWIFT (vloženi predlogi resolucij)
 16.Dnevni red naslednje seje
 17.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 10.05.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I. Dialog med kitajsko vlado in odposlanci dalajlame

- Vittorio Agnoletto in Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL o dialogu med kitajsko vlado in odposlanci Dalaj Lame (B6-0051/2007);

- Marco Cappato, Frédérique Ries in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o položaju med kitajsko vlado in odposlanci Dalaj Lame (B6-0053/2007);

- Helga Trüpel, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger, Sepp Kusstatscher in Milan Horáček v imenu skupine Verts/ALE o dialogu med kitajsko vlado in odposlanci Dalaj Lame (B6-0057/2007);

- Pasqualina Napoletano v imenu skupine PSE o dialogu med kitajsko vlado in odposlanci Dalaj Lame (B6-0059/2007);

- Michał Tomasz Kamiński, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Gintaras Didžiokas in Eugenijus Maldeikis v imenu skupine UEN o dialogu med kitajsko vlado in odposlanci Dalaj Lame (B6-0061/2007);

- Thomas Mann, Bernd Posselt, Charles Tannock, Piia-Noora Kauppi in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE o dialogu med kitajsko vlado in odposlanci Dalaj Lame (B6-0066/2007);

II. Humanitarni položaj beguncev iz Iraka

- André Brie v imenu skupine GUE/NGL o humanitarnem položaju beguncev iz Iraka na Bližnjem vzhodu (B6-0052/2007);

- Marco Cappato, Nicholson of Winterbourne in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o humanitarnem položaju beguncev iz Iraka (B6-0054/2007);

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Caroline Lucas, Alyn Smith, Jill Evans, Jean Lambert in Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE o humanitarnem položaju beguncev iz Iraka (B6-0056/2007);

- Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Paulo Casaca in Inger Segelström v imenu skupine PSE o humanitarnem položaju beguncev iz Iraka (B6-0058/2007);

- Adam Bielan, Mirosław Mariusz Piotrowski, Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka in Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN o humanitarnem položaju beguncev iz Iraka (B6-0060/2007);

- Simon Coveney, Charles Tannock, Bernd Posselt in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE o humanitarnem položaju beguncev iz Iraka (B6-0065/2007);

III. Gvineja   

- Eoin Ryan v imenu skupine UEN o Gvineji (B6-0049/2007);

- Luisa Morgantini in Feleknas Uca v imenu skupine GUE/NGL o Gvineji (B6-0050/2007);

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken in Frithjof Schmidt v imenu skupine Verts/ALE o Gvineji (B6-0055/2007);

- Marco Cappato in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE o Gvineji (B6-0062/2007);

- Pasqualina Napoletano, Harlem Désir, Marie-Arlette Carlotti, Pierre Moscovici, Catherine Trautmann in Alain Hutchinson v imenu skupine PSE o Gvineji (B6-0063/2007);

- Jürgen Schröder, Charles Tannock, Bernd Posselt in Eija-Riitta Korhola v imenu skupine PPE-DE o položaju v Gvineji (B6-0064/2007).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


3. Otvoritveni nagovor predsednika Evropskega parlamenta

V prisotnosti nekdanjih predsednikov Evropskega parlamenta Emilia Colomba, Simone Veil, Lorda Plumba, Enriqueja Baróna Crespa, Egona Klepscha, Klausa Hänscha, Joséja Maríe Gil-Roblesa Gil-Delgada, Nicole Fontaine, Pata Coxa in Josepa Borrella Fontellesa je Hans-Gert Pöttering (predsednik Evropskega parlamenta) podal svoj uvodni nagovor, v katerem je predstavil prednostne naloge v svojem mandatu v prihodnjih dveh letih in pol.

Govorila sta Angela Merkel (predsedujoča Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije).

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Jens-Peter Bonde v imenu skupine IND/DEM, Bruno Gollnisch v imenu skupine ITS, in Irena Belohorská samostojna poslanka.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.05 v pričakovanju začetka časa za vprašanja, se je nadaljevala ob 12.10)


PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


4.1. Razveljavitev Direktive Sveta 68/89/EGS o klasifikaciji neobdelanega lesa ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 68/89/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s klasifikacijo neobdelanega lesa [COM(2006)0557 - C6-0325/2006 - 2006/0178(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Arlene McCarthy (A6-0017/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0024)


4.2. Razveljavitev Direktive Sveta 71/304/EGS o javnih naročilih za gradnje ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitivi Direktive Sveta 71/304/EGS z dne 26. julija 1971 o odpravi omejitev svobode opravljanja storitev pri javnih naročilih za gradnje in omejitev pri oddaji javnih naročil za gradnje izvajalcem, ki delajo prek zastopstev ali podružnic [COM(2006)0748 - C6-0440/2006 - 2006/0249(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Arlene McCarthy (A6-0018/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0025)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Arlene McCarthy (poročevalka) je v skladu s členom 155(4) Poslovnika podala ustni predlog sprememb tehničnega značaja, da se za datum prenosa navede 18 mesecev po dnevu objave (predlog spremembe je bil upoštevan).


4.3. Delovni program Skupnosti za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti (program Herkul II) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah in podaljšanju Sklepa 804/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o delovnem programu Skupnosti za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti (program Herkul II) [COM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Herbert Bösch (A6-0002/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0026)

Herbert Bösch (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 131(4) Poslovnika.


4.4. Sprememba pravil za izvajanje Finančne uredbe * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Osnutek Uredbe Komisije (ES, Euratom) o spremembi Uredbe št. 2342/2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [SEC(2006)0866 - C6-0231/2006 - 2006/0900(CNS)] - Odbor za proračunski nadzor. soporočevalca: Ingeborg Gräßle in Borut Pahor (A6-0007/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Ingeborg Gräßle (poročevalka) je podala izjavo na podlagi člena 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0027)


4.5. Infrastruktura za prostorske informacije v Skupnosti (INSPIRE) ***III (glasovanje)

Poročilo: Skupno besedilo Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE), ki ga je potrdil Spravni odbor [PE-CONS 3685/2006 – C6-0445/2006 – 2004/0175(COD)] - Delegacija Parlamenta pri Spravnem odboru - Poročevalec: Frieda Brepoels - A6-0021/2007

(navadna večina potrebna za sprejetje)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0028)


4.6. Revizija Okvirne direktive o odpadkih ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih [COM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Caroline Jackson (A6-0466/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0029)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0029)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Bairbre de Brún je podrobneje pojasnila predlog spremembe 183.


4.7. Recikliranje odpadkov (glasovanje)

Poročilo: Tematska strategija o recikliranju odpadkov [2006/2175(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Johannes Blokland (A6-0438/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0030)


4.8. Vloga žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju v Turčiji (glasovanje)

Poročilo: Vloga žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju v Turčiji [2006/2214(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Emine Bozkurt (A6-0003/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0031)


5. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Frieda Brepoels - A6-0021/2007: Richard Seeber

Poročilo: Caroline Jackson - A6-0466/2006: Richard Seeber, Andreas Mölzer

Poročilo: Emine Bozkurt - A6-0003/2007: Philip Claeys


6. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)", in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.10,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


8. Priprave na Evropski svet (8. in 9. marec 2007) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na Evropski svet (8. in 9. marec 2007)

Günter Gloser (predsedujoči Svetu) in Margot Wallström (podpredsednica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Marianne Thyssen v imenu skupine PPE-DE, Robert Goebbels v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine IND/DEM, Andreas Mölzer v imenu skupine ITS, Jana Bobošíková samostojna poslanka, in Klaus-Heiner Lehne.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Hannes Swoboda, Alexander Lambsdorff, Guntars Krasts, Pierre Jonckheer, Ilda Figueiredo, Patrick Louis, Carl Lang, Sergej Kozlík, Gunnar Hökmark, Stephen Hughes, Margarita Starkevičiūtė, Konrad Szymański, Bernat Joan i Marí, Georgios Karatzaferis, Othmar Karas, Udo Bullmann, Anneli Jäätteenmäki, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jerzy Buzek, Inés Ayala Sender, Elizabeth Lynne, Alexander Stubb, Enrique Barón Crespo, Danutė Budreikaitė, Malcolm Harbour, Bernard Poignant, Markus Ferber, Gary Titley, Margie Sudre, Edite Estrela, Cristobal Montoro Romero, Andrzej Jan Szejna, José Albino Silva Peneda, Christa Prets, Günter Gloser in Margot Wallström.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Bruno Gollnisch, Petre Popeangă in Carl Lang v imenu skupine ITS o pripravah na zasedanje Evropskega sveta 8. in 9. marca 2007 (B6-0040/2007);

- Rebecca Harms in Pierre Jonckheer v imenu skupine Verts/ALE o prispevku k spomladanskemu Evropskemu svetu 2007 o lizbonski strategiji (B6-0043/2007);

- Guntars Krasts v imenu skupine UEN o prispevku na srečanju spomladanskega Evropskega sveta 2007 o lizbonski strategiji (B6-0044/2007);

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo in Helmuth Markov v imenu skupine GUE/NGL o prispevku k spomladanskemu Evropskemu svetu 2007 o lizbonski strategiji (B6-0046/2007);

- Klaus-Heiner Lehne v imenu skupine PPE-DE, Stephen Hughes in Robert Goebbels v imenu skupine PSE ter Alexander Lambsdorff v imenu skupine ALDE o prispevku na srečanju spomladanskega Evropskega sveta 2007 o lizbonski strategiji (B6-0048/2007).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.9 , Zapisnik z dne 14.02.2007.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 17.20 v pričakovanju začetka časa za vprašanja, se je nadaljevala ob 17.35.)


PREDSEDSTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredsednik

9. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0003/2007).

Prvi del

Vprašanje 41 (Evgeni Kirilov): Usoda bolgarskih medicinskih sester in palestinskega zdravnika ter odnosi med Evropsko unijo in Libijo

Benita Ferrero-Waldner (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Evgeni Kirilov in Jörg Leichtfried.

Vprašanje 42 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Težave pri oskrbi z energetskimi surovinami iz Rusije

Benita Ferrero-Waldner je odgovorial na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Paul Rübig in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 43 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): "Prekop miru" na Bližnjem vzhodu

Benita Ferrero-Waldner je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Drugi del

Vprašanje 44 (Alain Hutchinson): Popolna liberalizacija poštnih storitev 1. januarja 2009

Charlie McCreevy (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Alain Hutchinson, Piia-Noora Kauppi, Hélène Goudin in Dimitrios Papadimoulis.

Vprašanje 45 (Georgios Toussas): Zlorabe bank

Charlie McCreevy je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Georgios Toussas, David Martin in Robert Evans.

Vprašanje 46 (Sarah Ludford): Pranje denarja

Charlie McCreevy je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavila Sarah Ludford.

Na vprašanji 47 in 48 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 49 (Carl Schlyter): Prepoved uvoza surovin, pridobljenih ob kršitvah človekovih pravic

Peter Mandelson (član Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Carl Schlyter.

Vprašanje 50 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 51 (Brian Crowley): Pogajanja o svetovni trgovini
Vprašanje 52 (Pedro Guerreiro): Pogajanja v Svetovni trgovinski organizaciji

Peter Mandelson je odgovoril na vprašanja kot tudi na dodatna vprašanja, ki so jih postavili Seán Ó Neachtain (namesto vlagatelja), Pedro Guerreiro in David Martin.

Na vprašanji 53 in 54 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 55 (Bernd Posselt): Razvoj podeželja v mejni regiji med Bavarsko in Češko

Mariann Fischer Boel (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Bernd Posselt in Justas Vincas Paleckis.

Vprašanje 56 (Georgios Papastamkos): Revizija zakonodajnega okvira za pomoči "de minimis"

Mariann Fischer Boel je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Georgios Papastamkos in Paul Rübig.

Vprašanje 57 (José Manuel García-Margallo y Marfil): Predlagana reforma skupne ureditve trga za sadje in zelenjavo

Mariann Fischer Boel je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil José Manuel García-Margallo y Marfil.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


10. Sporočilo predsednika

Odbor DEVE je na svoji zadnji seji sprejel predlog resolucije o osnutku sklepov Komisije o pripravi strateških dokumentov držav in okvirnih programov za Malezijo, Brazilijo in Pakistan (CMT-2007-0001, CMT-2006-3525 in CMT-2006-3021) (B6-0067/2007).

Predlog resolucije se uvrsti v čas glasovanja v četrtek, 15.2.2007, opoldne.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.05,
se je nadaljevala ob 21.00.)


PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

11. Skupna ureditev trga za vino (razprava)

Poročilo: Reforma skupne ureditve trga za vino [2006/2109(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Katerina Batzeli (A6-0016/2007)

Katerina Batzeli je predstavila poročilo.

Govorila je Mariann Fischer Boel (članica Komisije).

Govorili so Béla Glattfelder (pripravljalec mnenja odbora INTA), Iratxe García Pérez (pripravljalka mnenja odbora REGI), Elisabeth Jeggle v imenu skupine PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos v imenu skupine PSE, Anne Laperrouze v imenu skupine ALDE, Sergio Berlato v imenu skupine UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v imenu skupine Verts/ALE, Diamanto Manolakou v imenu skupine GUE/NGL, Hélène Goudin v imenu skupine IND/DEM, Jean-Claude Martinez v imenu skupine ITS, Giuseppe Castiglione, Vincenzo Lavarra, Marie-Hélène Aubert, Vincenzo Aita, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Ilda Figueiredo, Christa Klaß, Béatrice Patrie, Ioannis Gklavakis, Bogdan Golik, Carmen Fraga Estévez, Csaba Sándor Tabajdi, Astrid Lulling, Margrietus van den Berg, Oldřich Vlasák, Françoise Castex, Armando Veneto, Christine De Veyrac, Giorgos Dimitrakopoulos, Agnes Schierhuber in Mariann Fischer Boel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.8 , Zapisnik z dne 15.02.2007.


12. Prostovoljne prilagoditve neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike * (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o pravilih za prostovoljno modulacijo neposrednih plačil, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 [COM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Lutz Goepel (A6-0009/2007)

Govorila je Mariann Fischer Boel (članica Komisije).

Lutz Goepel je predstavil poročilo.

Govorili so Agnes Schierhuber v imenu skupine PPE-DE, Bernadette Bourzai v imenu skupine PSE, Kyösti Virrankoski v imenu skupine ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski v imenu skupine UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v imenu skupine Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard v imenu skupine GUE/NGL, Dimitar Stoyanov v imenu skupine ITS, Jim Allister samostojni poslanec, Neil Parish, Herbert Bösch, Jan Mulder, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alyn Smith, Gerard Batten, Monica Maria Iacob-Ridzi, Luis Manuel Capoulas Santos, Marian Harkin, Jan Tadeusz Masiel, James Nicholson, Marc Tarabella, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Thijs Berman, Gábor Harangozó in Mariann Fischer Boel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 , Zapisnik z dne 14.02.2007.


13. Proti evropski politiki o radijskem spektru (razprava)

Poročilo: Proti evropski politiki o radijskem spektru [2006/2212(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Fiona Hall (A6-0467/2006)

Fiona Hall je predstavila poročilo.

Govorila je Mariann Fischer Boel (članica Komisije).

Govorile so Etelka Barsi-Pataky v imenu skupine PPE-DE, Catherine Trautmann v imenu skupine PSE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, in Mariann Fischer Boel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.10 , Zapisnik z dne 14.02.2007.


14. Podnebne spremembe (vloženi predlogi resolucij)

Razprava je potekala 31.1.2007 (točka 15 Zapisnika z dne 31.1.2007 in točka 17 Zapisnika z dne 31.1.2007).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Karl-Heinz Florenz v imenu odbora ENVI o podnebnih spremembah (B6-0045/2007).

Glasovanje: točka 5.7 , Zapisnik z dne 14.02.2007.


15. PNR, SWIFT (vloženi predlogi resolucij)

Razprava je potekala 31.1.2007 (točka 18 Zapisnika z dne 31.1.2007).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Ewa Klamt, Mihael Brejc, Carlos Coelho in Alexander Radwan v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure in Pervenche Berès v imenu skupine PSE, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Alexander Alvaro, Margarita Starkevičiūtė in Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Roberta Angelilli, Roberts Zīle, Eoin Ryan in Guntars Krasts v imenu skupine UEN, Kathalijne Maria Buitenweg v imenu skupine Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann in Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL o družbi SWIFT, sporazumu PNR in čezatlantskem dialogu o teh vprašanjih (B6-0042/2007).

Glasovanje: točka 5.8 , Zapisnik z dne 14.02.2007.


16. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 382.978/OJME).


17. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 24.00.

Julian Priestley

Mechtild Rothe

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vigenin, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov