Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0078/2007

Debatten :

PV 13/03/2007 - 12
CRE 13/03/2007 - 12

Stemmingen :

PV 14/03/2007 - 5.8
CRE 14/03/2007 - 5.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0072

Notulen
Dinsdag 13 maart 2007 - Straatsburg

12. Non-proliferatie en nucleaire ontwapening (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Non-proliferatie en nucleaire ontwapening

Günter Gloser (fungerend voorzitter van de Raad) en Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Stefano Zappalà, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Karl von Wogau, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Caroline Lucas, Vittorio Agnoletto, Achille Occhetto, Jill Evans, Hubert Pirker, Ana Maria Gomes, Jana Hybášková en Bogdan Klich.

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Günter Gloser en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Angelika Beer, Caroline Lucas, Jill Evans, Jean Lambert en Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie, over non-proliferatie en nucleaire ontwapening (B6-0078/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over non-proliferatie en nucleaire ontwapening (B6-0085/2007);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis en Bogdan Klich, namens de PPE-DE-Fractie, over non-proliferatie en nucleaire ontwapening (B6-0087/2007);

- Ģirts Valdis Kristovskis en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, over non-proliferatie en nucleaire ontwapening (B6-0088/2007);

- André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Dimitrios Papadimoulis, Esko Seppänen, Jens Holm en Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, over non-proliferatie en nucleaire ontwapening (B6-0093/2007);

- Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes en Achille Occhetto, namens de PSE-Fractie, over non-proliferatie en nucleaire ontwapening (B6-0095/2007).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 14.03.2007.

Juridische mededeling - Privacybeleid