Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0103(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0019/2007

Ingivna texter :

A6-0019/2007

Debatter :

PV 13/03/2007 - 17
CRE 13/03/2007 - 17

Omröstningar :

PV 14/03/2007 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0069

Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2007 - Strasbourg

17. Ratificering av ILO:s konsoliderade konvention om sysselsättning till sjöss från 2006 * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska gemenskapens intresse ratificera 2006 års konsoliderade ILO-konvention om arbete till sjöss (KOM(2006)0288 - C6-0241/2006 - 2006/0103(CNS)) - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Mary Lou McDonald (A6-0019/2007)

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Mary Lou McDonald redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Marie Panayotopoulos-Cassiotou för PPE-DE-gruppen, Proinsias De Rossa, Robert Navarro och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 14.03.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy