Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0228(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0023/2007

Внесени текстове :

A6-0023/2007

Разисквания :

PV 13/03/2007 - 18
CRE 13/03/2007 - 18

Гласувания :

PV 14/03/2007 - 5.3
CRE 14/03/2007 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0067

Протокол
Вторник, 13 март 2007 г. - Страсбург

18. Европейска агенция за авиационна безопасност ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1592/2002 от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (COM(2005)0579 - C6-0403/2005 - 2005/0228(COD)) - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jörg Leichtfried (A6-0023/2007)

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Jörg Leichtfried представи доклада.

Изказаха се: Zsolt László Becsey, от името на групата PPE-DE, Robert Evans, от името на групата PSE, Arūnas Degutis, от името на групата ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Vladimír Remek, от името на групата GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender и Marios Matsakis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Jaromír Kohlíček, Luís Queiró, Silvia-Adriana Ţicău, Alojz Peterle, Christine De Veyrac и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 14.03.2007 г.

Правна информация - Политика за поверителност