Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0228(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0023/2007

Indgivne tekster :

A6-0023/2007

Forhandlinger :

PV 13/03/2007 - 18
CRE 13/03/2007 - 18

Afstemninger :

PV 14/03/2007 - 5.3
CRE 14/03/2007 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0067

Protokol
Tirsdag den 13. marts 2007 - Strasbourg

18. Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (KOM(2005)0579 - C6-0403/2005 - 2005/0228(COD)) - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jörg Leichtfried (A6-0023/2007)

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Jörg Leichtfried forelagde sin betænkning.

Talere: Zsolt László Becsey for PPE-DE-Gruppen, Robert Evans for PSE-Gruppen, Arūnas Degutis for ALDE-Gruppen, Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Vladimír Remek for GUE/NGL-Gruppen, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender og Marios Matsakis.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Jaromír Kohlíček, Luís Queiró, Silvia-Adriana Ţicău, Alojz Peterle, Christine De Veyrac og Jacques Barrot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 14.03.2007.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik