Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0228(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0023/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0023/2007

Keskustelut :

PV 13/03/2007 - 18
CRE 13/03/2007 - 18

Äänestykset :

PV 14/03/2007 - 5.3
CRE 14/03/2007 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0067

Pöytäkirja
Tiistai 13. maaliskuuta 2007 - Strasbourg

18. Euroopan lentoturvallisuusvirasto ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta (KOM(2005)0579 - C6-0403/2005 - 2005/0228(COD)) - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jörg Leichtfried (A6-0023/2007)

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Jörg Leichtfried esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Zsolt László Becsey PPE-DE-ryhmän puolesta, Robert Evans PSE-ryhmän puolesta, Arūnas Degutis ALDE-ryhmän puolesta, Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vladimír Remek GUE/NGL-ryhmän puolesta, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender ja Marios Matsakis.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Jaromír Kohlíček, Luís Queiró, Silvia-Adriana Ţicău, Alojz Peterle, Christine De Veyrac ja Jacques Barrot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2007, kohta 5.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö