Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0228(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0023/2007

Teksty złożone :

A6-0023/2007

Debaty :

PV 13/03/2007 - 18
CRE 13/03/2007 - 18

Głosowanie :

PV 14/03/2007 - 5.3
CRE 14/03/2007 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0067

Protokół
Wtorek, 13 marca 2007 r. - Strasburg

18. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (COM(2005)0579 - C6-0403/2005 - 2005/0228(COD)) - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A6-0023/2007)

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Jörg Leichtfried przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Zsolt László Becsey w imieniu grupy PPE-DE, Robert Evans w imieniu grupy PSE, Arūnas Degutis w imieniu grupy ALDE, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Vladimír Remek w imieniu grupy GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender i Marios Matsakis.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jaromír Kohlíček, Luís Queiró, Silvia-Adriana Ţicău, Alojz Peterle, Christine De Veyrac i Jacques Barrot.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 14.03.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności