Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0228(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0023/2007

Ingivna texter :

A6-0023/2007

Debatter :

PV 13/03/2007 - 18
CRE 13/03/2007 - 18

Omröstningar :

PV 14/03/2007 - 5.3
CRE 14/03/2007 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0067

Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2007 - Strasbourg

18. Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (KOM(2005)0579 - C6-0403/2005 - 2005/0228(COD)) - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörg Leichtfried (A6-0023/2007)

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Jörg Leichtfried redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Zsolt László Becsey för PPE-DE-gruppen, Robert Evans för PSE-gruppen, Arūnas Degutis för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender och Marios Matsakis.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Jaromír Kohlíček, Luís Queiró, Silvia-Adriana Ţicău, Alojz Peterle, Christine De Veyrac och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 14.03.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy