Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0013/2007 (B6-0015/2007)

Debatter :

PV 13/03/2007 - 19
CRE 13/03/2007 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2007 - Strasbourg

19. Olaglig fågeljakt i Malta (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0013/2007) från Marcin Libicki, för utskottet PETI, till kommissionen: Olaglig fågeljakt i Malta (B6-0015/2007)

Marcin Libicki utvecklade den muntliga frågan.

Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Simon Busuttil för PPE-DE-gruppen, Anne Van Lancker för PSE-gruppen, David Hammerstein Mintz för Verts/ALE-gruppen, David Casa, Louis Grech, Joseph Muscat, John Attard-Montalto och Stavros Dimas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- David Hammerstein Mintz för Verts/ALE-gruppen, och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om jakt på och fångst av flyttfåglar på Malta under våren (B6-0119/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 15.03.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy