Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 martie 2007 - Strasbourg

2. Mustrare adresată unui deputat
Stenograma

Preşedintele a comunicat faptul că a deschis o procedură, în temeiul articolului 9 şi al articolului 147 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, împotriva lui Maciej Marian Giertych, şi că, după ce a audiat deputatul în cauză în prezenţa Secretarului General, a pronunţat o mustrare la adresa acestuia pentru publicarea unei broşuri cu antetul Parlamentului European, care conţine afirmaţii xenofobe, care au fost deja condamnate de către Birou la 1 martie 2007.

Preşedintele a citit apoi o parte din textul scrisorii pe care a trimis-o deputatului respectiv şi a făcut cunoscut faptul că a transmis o comunicare referitoare la această chestiune Biroului, preşedinţilor grupurilor politice, precum şi organelor din care acest deputat face parte, adică Comisiei AFET şi Delegaţiei pentru relaţiile cu Statele Unite.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate