Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. märts 2007 - Strasbourg

4. Euroopa Ülemkogu kohtumine (8.-9. märts 2007) (arutelu)
Istungi stenogramm

Euroopa Ülemkogu aruanne ja komisjoni avaldus: Euroopa Ülemkogu kohtumine (8.-9. märts 2007)

Frank-Walter Steinmeier (nõukogu eesistuja) tutvustas raportit. ja Günter Verheugen (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Marianne Thyssen fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Alexander Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni UEN nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nils Lundgren fraktsiooni IND/DEM nimel, Andreas Mölzer fraktsiooni ITS nimel, Jim Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Langen, Linda McAvan, Karin Riis-Jørgensen, Guntars Krasts, Claude Turmes, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Chris Davies, Mario Borghezio, Ian Hudghton, Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Antonio Tajani, Harlem Désir, Bronisław Geremek, Zbigniew Zaleski, Gianni Pittella, Anneli Jäätteenmäki, Markus Ferber, Adrian Severin, Elizabeth Lynne, Othmar Karas, Riitta Myller, Françoise Grossetête, Marek Siwiec, Malcolm Harbour, Marianne Mikko, Josef Zieleniec, Frank-Walter Steinmeier ja Günter Verheugen.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika