Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 maart 2007 - Straatsburg

4. Bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 maart 2007) (debat)
Volledige verslagen

Verslag van de Europese Raad en Verklaring van de Commissie: Bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 maart 2007)

Frank-Walter Steinmeier (fungerend voorzitter van de Raad) brengt verslag uit en Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Alexander Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Michał Tomasz Kamiński, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Andreas Mölzer, namens de ITS-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Werner Langen, Linda McAvan, Karin Riis-Jørgensen, Guntars Krasts, Claude Turmes, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Chris Davies, Mario Borghezio, Ian Hudghton, Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Antonio Tajani, Harlem Désir, Bronisław Geremek, Zbigniew Zaleski, Gianni Pittella, Anneli Jäätteenmäki, Markus Ferber, Adrian Severin, Elizabeth Lynne, Othmar Karas, Riitta Myller, Françoise Grossetête, Marek Siwiec, Malcolm Harbour, Marianne Mikko, Josef Zieleniec, Frank-Walter Steinmeier en Günter Verheugen.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid